Procedura funkcjonowania LILO w czasie pandemii

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!Mając na celu wspólne dobro jakim są zdrowie i bezpieczeństwo proszę o zapoznanie się i stosowanie zasad obowiązujących w naszej szkole od dnia 1 września br. Elżbieta Szepietowska-Paluchdyrektor LILO opracowano na podstawie wytycznych: http://www.edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/procedura-organizacji-pracy-szkol-placowek.pdf

Więcej

Olimpiada Informatyczna

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Informatyki oraz Komitet Główny Olimpiady Informatycznej serdecznie zapraszają uczniów Państwa Szkoły do startu w  XXVIII Olimpiadzie Informatycznej. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych uzdolnionych informatycznie i służy rozwijaniu ich wiedzy i umiejętności w zakresie kluczowych kompetencji informatycznych, jakimi są układanie algorytmów i programowanie. Zawody I stopnia XXVIII Olimpiady Informatycznej rozpoczynają…

Więcej

Korki z Legią

Korki z Legią – to darmowy program przeznaczony dla maturzystów, którzy ze względu na sytuację materialną nie są w stanie podjąć korepetycji we własnym zakresie. W linku program opisany jest szczegółowo. Korki z Legią 2020/2021

Więcej

Zebrania rodziców

Szanowni Państwo zapraszamy na zebrania rodziców w nowym roku szkolnym 2020/2021w dniach 8-10 września 2020 r. wg następującego harmonogramu:Wtorek 8.09.2020 r. o godz.18.00 i 18.15Zebranie dla klasII ag sala 201 p. Marta GrzeszczakII bg sala 306 p.Beata Drabarz godz. 18.15IIeg sala 209 p.Magdalena Kosiorek godz.18.15III a sala 301 p. Ewa FilipowiczIII b sala 212 p.…

Więcej

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Szanowni Państwo, w roku szkolnym 2020/2021 uczniami uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 1)      słabowidzący, 2)      niesłyszący, 3)      słabosłyszący, 4)      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 5)      z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 6)      z autyzmem,…

Więcej