Dokumenty

Dokumenty regulujące pracę szkoły znajdują się do wglądu w bibliotece szkolnej.

 

STATUT SZKOŁY – w przygotowaniu,  dokument dostępny w sekretariacie szkoły

 
 
 
 
 
 
 

 Program wychowawczo-profilaktyczny LI LO – dostępny w siedzibie szkoły


Rozporządzenie MEN 16.10.2018 – druki szkolne

Regulamin mLegitymacja