Dyrektor szkoły:

mgr Elżbieta Szepietowska-Paluch

Wicedyrektor szkoły:

mgr Magdalena Kosiorek

 Przedmiot
 Imię i nazwisko
adres e-mial
 język polski Joanna Dąbrowska
Ewa Filipowicz
Elżbieta Krasnodębska
Agata Soczyńska
Małgorzata Wiśniewska
dabrowska.j@lilo.edu.pl
filipowicz.e@lilo.edu.pl
krasnodebska.e@lilo.edu.pl
soczynska.a@lilo.edu.pl
wisniewska.m@lilo.edu.pl
wiedza o kulturze Małgorzata Wiśniewska wisniewska.m@lilo.edu.pl
edukacja czytelnicza i medialna Małgorzata Wiśniewska wisniewska.m@lilo.edu.pl
sztuka wystąpień publicznych Joanna Dąbrowska dabrowska.j@lilo.edu.pl
historia,
historia i społeczeństwo
Dorota Gardzielik
Magdalena Kosiorek
Andrzej Sterniczuk
Paweł Woźnica
gardzielik.d@lilo.edu.pl
kosiorek.m@lilo.edu.pl
sterniczuk.a@lilo.edu.pl
woznica.p@lilo.edu.pl
wiedza o społeczeństwie Dorota Gardzielik
Magdalena Kosiorek
Andrzej Sterniczuk
gardzielik.d@lilo.edu.pl
kosiorek.m@lilo.edu.pl
sterniczuk.a@lilo.edu.pl
edukacja prawna Andrzej Sterniczuk sterniczuk.a@lilo.edu.pl
język angielski Przemysław Konopka
Urszula Nycz
Monika Pastuszka
Krzysztof Pietrasiak
Sylwia Waśniewska
Katarzyna Wiącek
konopka.p@lilo.edu.pl
nycz.u@lilo.edu.pl
pastuszka.m@lilo.edu.pl
pietrasiak.k@lilo.edu.pl
wasniewska.s@lilo.edu.pl
wiacek.k@lilo.edu.pl
język hiszpański Urszula Antuszewicz
Jolanta Hernik – urlop
antuszewicz.u@lilo.edu.p
język niemiecki Beata Drabarz
Krystyna Szlejzer
drabarz.b@lilo.edu.pl
szlejzer.k@lilo.edu.pl
język rosyjski Joanna Centkowska centkowska.j@lilo.edu.pl
matematyka Agnieszka Banaszewska
Anna Komorowska
Laura Porretta-Brandyk
Beata Świętochowska
Irena Wronka
banaszewska.a@lilo.edu.pl
komorowska.a@lilo.edu.pl
porretta.l@lilo.edu.pl
swietochowska.b@lilo.edu.pl
wronka.i@lilo.edu.pl
geografia Bożena Wakuła wakula.b@lilo.edu.pl
podstawy przedsiębiorczości Elżbieta Szepietowska-Paluch
Bożena Wakuła
dyrektor@lilo.edu.pl
wakula.b@lilo.edu.pl
ekonomia w praktyce Elżbieta Szepietowska-Paluch dyrektor@lilo.edu.pl
informatyka Marta Grzeszczak
Dorota Strupiechowska
grzeszczak.m@lilo.edu.pl
strupiechowska.d@lilo.edu.pl
fizyka Agnieszka Banaszewska banaszewska.a@lilo.edu.pl
biologia, przyroda Marzena Pietrucha
Joanna Płomińska
pietrucha.m@lilo.edu.p
plominska.j@lilo.edu.pl
chemia Bogusława Dmowska dmowska.b@lilo.edu.pl
edukacja dla bezpieczeństwa
edukacja wojskowa
ratownictwo medyczne
Marek Ruszczak ruszczak.m@lilo.edu.pl
wychowanie fizyczne Joanna Centkowska
Mateusz Czubarowicz – zw
Bogusława Dmowska
Adam Matyja
Małgorzata Matyja
Jerzy Świnoga
Agnieszka Wasiek
centkowska.j@lilo.edu.pl

dmowska.b@lilo.edu.pl
matyja.a@lilo.edu.pl
matyja.m@lilo.edu.pl
swinoga.j@lilo.edu.pl
wasiek.a@lilo.edu.pl
religia Jolanta Hernik – urlop
Jolanta Jarząbek
ks. Mateusz Kulikowski
jarzabek.j@lilo.edu.pl
kulikowski.m@lilo.edu.pl
etyka Andrzej Streniczuk sterniczuk.a@lilo.edu.pl
wychowanie do życia w rodzinie Małgorzata Matyja matyja.m@lilo.edu.pl
biblioteka Katarzyna Pułanecka
Grażyna Szymczyk
pulanecka.k@lilo.edu.pl
szymczyk.g@lilo.edu.pl
doradca zawodowy Elżbieta Szepietowska-Paluch dyrektor@lilo.edu.pl
pedagog, psycholog Anna Podgórska podgorska.a@lilo.edu.pl
pedagog Agnieszka Obłąkowska-Suchanek oblakowska.a@lilo.edu.pl