Dyrektor szkoły:

mgr Elżbieta Szepietowska-Paluch

Wicedyrektor szkoły:

mgr Magdalena Kosiorek

 Przedmiot
 Imię i nazwisko
adres e-mial
 język polski Joanna Dąbrowska
Ewa Filipowicz
Elżbieta Krasnodębska
Agata Soczyńska
Małgorzata Wiśniewska
Agnieszka Łagodowska
dabrowska.j@lilo.edu.pl
filipowicz.e@lilo.edu.pl
krasnodebska.e@lilo.edu.pl
soczynska.a@lilo.edu.pl
wisniewska.m@lilo.edu.pl
lagowska.a@lilo.edu.pl
sztuka wystąpień publicznych Joanna Dąbrowska dabrowska.j@lilo.edu.pl
historia,
historia i społeczeństwo
Dorota Gardzielik
Anna Abramowska
Andrzej Sterniczuk
Paweł Woźnica
gardzielik.d@lilo.edu.pl
abramowska.a@lilo.edu.pl
sterniczuk.a@lilo.edu.pl
woznica.p@lilo.edu.pl
wiedza o społeczeństwie

Dorota Gardzielik
Magdalena Kosiorek
Andrzej Sterniczuk

Anna Abramowska

gardzielik.d@lilo.edu.pl
kosiorek.m@lilo.edu.pl
sterniczuk.a@lilo.edu.pl

abramowska.a@lilo.edu.pl

edukacja prawna Andrzej Sterniczuk sterniczuk.a@lilo.edu.pl
język angielski

Przemysław Konopka
Monika Pastuszka
Sylwia Waśniewska
Biernat Michał
Aleksandra Wróblewska
Witold Sokołowski

konopka.p@lilo.edu.pl
pastuszka.m@lilo.edu.pl
wasniewska.s@lilo.edu.pl
biernat.m@lilo.edu.pl
wroblewska.a@lilo.edu.pl
sokolowski.w@lilo.edu.pl

język hiszpański Paulina Skiba skiba.p@lilo.edu.pl
język niemiecki Beata Drabarz
Hanna Sobolewska-Prędyś
Izabela Warchoń
drabarz.b@lilo.edu.pl
               @lilo.edu.pl
warchon.i@lilo.edu.pl
język rosyjski Joanna Centkowska centkowska.j@lilo.edu.pl
matematyka Agnieszka Banaszewska
Anna Komorowska
Laura Porretta-Brandyk
Irena Wronka
Izabella Wysocka
banaszewska.a@lilo.edu.pl
komorowska.a@lilo.edu.pl
porretta.l@lilo.edu.pl
wronka.i@lilo.edu.pl
wysocka.i@lilo.edu.pl
geografia Bożena Wakuła wakula.b@lilo.edu.pl
podstawy przedsiębiorczości

Elżbieta Szepietowska-Paluch

Leszek Salamoński

dyrektor@lilo.edu.pl

salamonski.l@lilo.edu.pl

informatyka Danuta Góral
Dorota Strupiechowska
goral.d@lilo.edu.pl
strupiechowska.d@lilo.edu.pl
fizyka

Agnieszka Banaszewska

Maciej Kamiński

banaszewska.a@lilo.edu.pl

kaminski.m@lilo.edu.pl

biologia, przyroda Joanna Płomińska
Emilia Stachyra
plominska.j@lilo.edu.pl
stachyra.e@lilo.edu.pl
chemia Bogusława Dmowska
Karolina Malinowska
dmowska.b@lilo.edu.pl
malinowska.k@lilo.edu.pl
edukacja dla bezpieczeństwa
edukacja wojskowa
ratownictwo medyczne
Marek Ruszczak ruszczak.m@lilo.edu.pl
wychowanie fizyczne Joanna Centkowska
Mateusz Czubarowicz 
Adam Matyja
Bogusława Dmowska
Ewelina Kozłowska
Jerzy Świnoga
Agnieszka Wasiek

centkowska.j@lilo.edu.pl
czubarowicz.m@lilo.edu.pl
dmowska.b@lilo.edu.pl
kozlowska.e@lilo.edu.pl
matyja.m@lilo.edu.pl
swinoga.j@lilo.edu.pl
wasiek.a@lilo.edu.pl

dietetyka Małgorzata Matyja matyja.m@lilo.edu.pl
religia Jolanta Hernik
Ksiądz Filip Zgódka
hernik.j@lilo.edu.pl
zgodka.f@lilo.edu.pl
etyka, filozofia Anna Lorek-Maciejuk lorek.a@lilo.edu.pl
biblioteka

Grażyna Szymczyk

szymczyk.g@lilo.edu.pl

doradca zawodowy Elżbieta Szepietowska-Paluch dyrektor@lilo.edu.pl
psycholog Anna Podgórska podgorska.a@lilo.edu.pl