Rok szkolny 2017/2018

 

Lp.
Przedsięwzięcie
Termin
1
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2017
2
1. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w wymiarze dla LO – do 10 dni;
2. Mogą być ustalone dni:
a) w których odbywa się egzamin maturalny;
b) świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy;
c) inne, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.
  • 22 marca 2018 r. (Święto Szkoły. Dzień Otwarty dla Gimnazjalistów)
  • 30 kwietnia 2018 r. (zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej, w przypadku zgłoszeń młodzieży – DYŻUR)
  • 2 maja 2018 r. (zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej, w przypadku zgłoszeń młodzieży – DYŻUR)
  • 4 maja 2018 r. (odbywa się egzamin maturalny z języka polskiego)
  • 7 maja 2018 r. (odbywa się egzamin maturalny z matematyki)
  • 8 maja 2018 r. (odbywa się egzamin maturalny z języka angielskiego)
  • 1 czerwca 2018 r. (zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej)
Wychowawcy mają obowiązek poinformować rodziców o dodatkowych dniach wolnych oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych, które zorganizowane będą w tych terminach.
3
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2017
4
Zakończenie I semestru
13 stycznia 2018
5
Ferie zimowe
15 – 28 stycznia 2018
6
Wiosenna przerwa świąteczna
29 marca – 3 kwietnia 2018
7
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach III
27 kwietnia 2018
8
Egzamin maturalny w sesji wiosennej: część ustna i pisemna.
od 4 do 23 maja 2018 (część ustna i pisemna)
wg. harmonogramu CKE
9
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca 2018
10
Ferie letnie
23 czerwca – 31 sierpnia 2018
11
Rozdanie świadectw Maturalnych
3 lipca 2018