Rok szkolny 2018/2019

 

Lp.
Przedsięwzięcie
Termin
1
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3 września 2018
2
1. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w wymiarze dla LO – do 10 dni;
2. Mogą być ustalone dni:
a) w których odbywa się egzamin maturalny;
b) świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy;
c) inne, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.
  • 15 października 2018 r. (Dzień Eduacji Narodowej, Ślubowanie klas I)
  • 2 listopada 2018 r. (zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej, w przypadku zgłoszeń młodzieży – DYŻUR)
  • 21 marca 2019 r. (Święto Szkoły. Dzień Otwarty dla Gimnazjalistów)
  • 2 maja 2019 r. (zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej, w przypadku zgłoszeń młodzieży – DYŻUR)
  • 6 maja 2019 r. (odbywa się egzamin maturalny z języka polskiego)
  • 7 maja 2019 r. (odbywa się egzamin maturalny z matematyki)
  • 8 maja 2019 r. (odbywa się egzamin maturalny z języka angielskiego)
Wychowawcy mają obowiązek poinformować rodziców o dodatkowych dniach wolnych oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych, które zorganizowane będą w tych terminach.
3
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2018
4
Zakończenie I semestru
11 stycznia 2019
5
Ferie zimowe
28 stycznia – 10 lutego 2019
6
Wiosenna przerwa świąteczna
18 – 23 kwietnia 2019
7
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach III
26 kwietnia 2019
8
Egzamin maturalny w sesji wiosennej: część ustna i pisemna.
od 6 do 25 maja 2019 (część ustna i pisemna)
wg. harmonogramu CKE
9
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2019
10
Ferie letnie
22 czerwca – 31 sierpnia 2019
11
Rozdanie świadectw Maturalnych
4 lipca 2019