Rok szkolny 2021/2022

Lp.
Przedsięwzięcie
Termin
 
1
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2021 r.
2
1. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w wymiarze dla LO – do 10 dni;
2. Mogą być ustalone dni:
a) w których odbywa się egzamin maturalny;
b) świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy;
c) inne, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.
  • 14 października 2021 r. (Dzień Edukacji Narodowej)
  • 12 listopada 2021r,
  • 24 marca 2022 r. (Święto Szkoły)
  • 2 maja 2022 r. zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej, w przypadku zgłoszeń młodzieży – DYŻUR, przygotowanie sal na egzamin maturalny 
  • 4 maja 2022 r. -egzamin maturalny z języka polskiego
  • 5 maja 2022 r.  – egzamin maturalny z matematyki
  • 6 maja 2022 r. egzamin maturalny z języka angielskiego
  • 9 maja 2022 r. egzamin maturalny z języka angielskiego
  • 17 czerwca 2022 r. (zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej, w przypadku zgłoszeń młodzieży – DYŻUR)
Wychowawcy mają obowiązek poinformować rodziców o dodatkowych dniach wolnych oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych, które zorganizowane będą w tych terminach.
3
Zimowa przerwa świąteczna
23 grudnia 2021r.  – 31 grudnia 2021 r.
4
Zakończenie I semestru
17.12.2021 r.
5
Ferie zimowe
31.01-13.02.2022
6
Wiosenna przerwa świąteczna
14-19 kwietnia 2022
7
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach III
29 kwietnia 2022
8
Egzamin maturalny w sesji wiosennej: część ustna i pisemna.
od 4 do 20 maja 2022 (część ustna i pisemna)
wg. harmonogramu CKE
9
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
24 czerwca 2022
10
Ferie letnie
25 czerwca – 31 sierpnia 2022
11
Rozdanie świadectw Maturalnych
 
5 lipca 2022