Rok szkolny 2019/2020

Lp.
Przedsięwzięcie
Termin
 
1
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
2 września 2019
2
1. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w wymiarze dla LO – do 10 dni;
2. Mogą być ustalone dni:
a) w których odbywa się egzamin maturalny;
b) świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy;
c) inne, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.
  • 14 października 2019 r. (Dzień Eduacji Narodowej)
  • 26 marca 2020 r. (Święto Szkoły)
  • 8 czerwca 2020 r. – ZMIANA (odbywa się egzamin maturalny z języka polskiego)
  • 9 czerwca 2020 r.  – ZMIANA (odbywa się egzamin maturalny z matematyki)
  • 10 czerwca 2020 r. – ZMIANA (odbywa się egzamin maturalny z języka angielskiego)
  • 12 czerwca 2020 r. (zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej, w przypadku zgłoszeń młodzieży – DYŻUR)
Wychowawcy mają obowiązek poinformować rodziców o dodatkowych dniach wolnych oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych, które zorganizowane będą w tych terminach.
3
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2019
4
Zakończenie I semestru
10 stycznia 2020
5
Ferie zimowe
10 – 23 lutego 2020
6
Wiosenna przerwa świąteczna
9 – 14 kwietnia 2020
7
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach III
24 kwietnia 2020
8
Egzamin maturalny w sesji wiosennej: część ustna i pisemna.
od 4 do 22 maja 2020 (część ustna i pisemna)
wg. harmonogramu CKE
9
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca 2020
10
Ferie letnie
27 czerwca – 31 sierpnia 2020
11
Rozdanie świadectw Maturalnych
3 lipca 2020