„Wyprawka szkolna”

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W roku szkolnym 2019/2020  uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: (słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest…

Więcej

Zapraszamy na Paradę Paderewskiego

8 września w Rembertowie już po raz drugi odbędzie się Parada Paderewskiego. Uczestnicy będą nieść 50 – metrową flagę Polski, a towarzyszyć im będą ułani i żołnierze w historycznych mundurach. Biało-czerwony korowód dotrze do Szkoły Podstawowej nr 217, gdzie rozpocznie się piknik historyczny z wieloma atrakcjami, zabawami oraz biesiadą. Zachęcamy mieszkańców do udziału w tym…

Więcej

Kiermasz podręczników używanych

Drodzy uczniowie i absolwenci, już 5.09.19r (czwartek) w naszej szkole odbędzie się kiermasz podręczników używanych. Spotykamy się na długiej przerwie na drugim piętrze przy czerwonych kanapach. Samorząd uczniowski.

Więcej

Obowiązkowe zebranie rodziców

Dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne serdecznie zapraszają na pierwsze obowiązkowe zebranie rodziców dnia 12.09.2019 r.(czwartek) wg harmonogramu: klasy I godz.17.30 sala gimnastyczna klasy II- godz.18.00 w sali wg wykazu klasy III maturalne godz. 17.45 sala gimnastyczna. Zebranie Rady Rodziców odbędzie się o godzinie 19.30 w sali 212.

Więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

        LI Liceum Ogólnokształcąceim. Tadeusza Kościuszkima zaszczytzaprosićSzanownych Państwanauroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020w dniu 2 września 2019 r.o godz. 10:45w siedzibie szkoły (boisko szkolne)   Program uroczystości:09:00 Msza Święta w Parafii św. o. Rafała Kalinowskiego – ASzWoj10:45 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 – boisko szkolne          1. Hymn państwowy   …

Więcej

Wyniki egzaminów maturalnych

Drodzy Maturzyści! W dniu 4 lipca 2019r. o godzinie 12.00 w wyznaczonych salach odbierzecie OSOBIŚCIE (TYLKO) wyniki egzaminów maturalnych. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego proszę upoważnić do odbioru np. rodzica pisząc (Wy piszecie samodzielnie) upoważnienie o zbliżonej treści np. Jan Kowalski upoważnia Jana Nowaka legitymującego się dowodem osobistym/paszportem – nr seria (innym dokumentem ze zdjęciem)do…

Więcej

Złote Pióro 2019

Dnia 17 czerwca 2019 roku, w gmachu Urzędu Dzielnicy Rembertów, odbyła się uroczystość uhonorowania Nagrodą Burmistrza najlepszych uczniów rembertowskich szkół „Złote Pióro 2019”Laueratką nagrody w LILO została Magdalena Kurowska – uczennica klasy IB o profilu przyrodniczym, która uzyskała najwyższą średnią w szkole.    

Więcej

Uroczystości

Przed budynkiem LI LO odbyła się uroczystość upamiętniająca rozstrzelanie przez Niemców dziesięciu mieszkańców Rembertowa w dniu 10 czerwca 1944 r. Wśród rozstrzelanych Polaków była trójka niepełnoletnich członków Szarych Szeregów tzw. Zawiszaków. W uroczystości wzięły udział władze dzielnicy, rodziny pomordowanych, przedszkolaki z przedszkola nr 423 oraz młodzież i nauczyciele liceum.  

Więcej