Drodzy Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

w związku z przedłużeniem do 26 kwietnia br. przerwy w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty –  nasza szkoła uruchomiła dodatkowy nr służbowy do szkolnego psychologa.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 780 040 332

Psycholog Anna Podgórska będzie dla Państwa dostępna:
poniedziałek                       9:00 – 12:00
wtorek                                  9:00 – 12:00
środa                                    9:00 – 12:00
czwartek                              9:00 – 12:00

Przypominamy o dyżurach psychologów z naszej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 23

tel. dyżurny: +48 517 246 311 (czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9-19)

http://ppp23.waw.pl/wsparcie-psychologiczne-dla-osob-przezywajacych-kryzys-psychiczny/

Wsparcie mogą Państwo uzyskać również pod następującymi adresami i telefonami:

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli http://www.liniadzieciom.pl

tel. 800 080 222

Fundacja Vis Salutis uruchomiła telefoniczną pomoc psychologiczną dla osób dotkniętych skutkami COVID-19. https://vissalutis.pl/poradnia-psychologiczna/
Wsparcie dla osób uzależnionych od alkoholu https://www.aa.org.pl

https://aa24.pl/pl

http://al-anon.org.pl

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży https://116111.pl
tel.116111
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie http://www.niebieskalinia.info
tel. 800 12 00 02
Bezpłatna pomoc terapeutyczna  Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie http://www.niebieskalinia.org/?id=157
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka https://brpd.gov.pl

tel. 800 121212

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy dużo zdrowia oraz wytrwałości!mgr Anna Podgórska
Psycholog, pedagog, doradca metodyczny.
Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno – Przyrodniczych: kierunek podstawowy Psychologia ze specjalizacją psychologia sądowa, drugi kierunek- Geologia oraz równolegle studia na Wydziale Pedagogicznym w ramach ITS, specjalizacje: andragogika i pedagogika społeczno- wychowawcza. Absolwentka studiów podyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej: Edukacja integracyjna i włączająca oraz studiów podyplomowych Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Związana z oświatą i LI LO od 2004 roku. Wcześniej przez wiele lat pracowała na rzecz rozwoju osobistego dzieci i młodzieży jako drużynowa harcerska, a następnie zastępca komendanta szczepu w Związku Harcerstwa Polskiego. Prowadziła obozy harcerskie, była kierownikiem obozu Twórczego rozwoju dla dzieci i młodzieży. Pracowała jako konferansjer, animator prowadząc konferencje, koncerty, imprezy integracyjne i okolicznościowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Była Koordynatorem Klubu Wolontariusza dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Pracowała jako psycholog w przedszkolu publicznym oraz prowadziła zajęcia psychologiczne w sieci przedszkoli niepublicznych. Ukończyła liczne kursy z zakresu szeroko pojętego rozwoju osobistego i pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Akty prawne dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-ped. w szkole

Akty prawne dotyczące organizacji pomocy psychologiczno ped. w szkole 2018

Adresy internetowe instytucji

udzielających pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz wsparcia osób doświadczających przemocy w rodzinie:

Ośrodek Pomocy Społecznej
http://www.opsrembertow.waw.pl/przeciwdzia%b3anie%20przemocy.html

Dzielnicowe Centrum ds. Integracji w Edukacji
http://www.rembertow.waw.pl/strona-887-dzielnicowe_centrum_ds_integracji.html

Całodobowa bezpłatnej infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów
http://www.liniadzieciom.pl/

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
https://fdds.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”
https://www.niebieskalinia.pl/pomoc/gdzie-szukac-pomocy

Dzielnicowe Zespoły Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
http://krpa.um.warszawa.pl/artykuly/nasze-dzielnicowe-zespoły

Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
http://www.niebieskalinia.org

Psychoterapia dla dzieci

Psychoterapia dla dzieci