mgr Anna Podgórska
Doradca metodyczny m. st. Warszawy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, psycholog, pedagog, były wicedyrektor LI LO.
Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno – Przyrodniczych: kierunek podstawowy Psychologia ze specjalizacją psychologia sądowa, drugi kierunek- Geologia oraz równolegle studia na Wydziale Pedagogicznym w ramach ITS, specjalizacje: andragogika i pedagogika społeczno- wychowawcza. Absolwentka studiów podyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej: Edukacja integracyjna i włączająca oraz studiów podyplomowych Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Związana z oświatą i LI LO od 2004 roku. Wcześniej przez wiele lat pracowała na rzecz rozwoju osobistego dzieci i młodzieży jako drużynowa harcerska, a następnie zastępca komendanta szczepu w Związku Harcerstwa Polskiego. Prowadziła obozy harcerskie, była kierownikiem obozu Twórczego rozwoju dla dzieci i młodzieży. Pracowała jako konferansjer, animator prowadząc konferencje, koncerty, imprezy integracyjne i okolicznościowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Była Koordynatorem Klubu Wolontariusza dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Pracowała jako psycholog w przedszkolu publicznym oraz prowadziła zajęcia psychologiczne w sieci przedszkoli niepublicznych. Ukończyła liczne kursy z zakresu szeroko pojętego rozwoju osobistego i pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Akty prawne dotyczące organizacji pomocy psychologiczno ped. w szkole 2018