Prezydium – Zarząd Rady Rodziców:
w roku szkolnym 2019/20
Przewodnicząca R.R. – Pani Jolanta Marabuto
Wiceprzewodniczący R.R. – Pan Marek Chmielewski
Sekretarz – Pani Agnieszka Muszyńska
Składkę na Radę Rodziców można wpłacać:
  • bezpośrednio na konto Rady Rodziców:
    PKO BP XII / Oddział Warszawa 15 1020 1127 0000 1702 0007 8931 w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę;
  • u skarbników klasowych
  • u przedstawicieli Rady Rodziców dyżurujących w trakcie trwania zebrań klasowych.