Prezydium – Zarząd Rady Rodziców:
w roku szkolnym 2018/19
Przewodnicząca R.R. – Małgorzata Gniado
Zastępca przewodniczącej R.R. –Katarzyna Wrońska
Sekretarz – Jolanta Marabuto

 

Składkę na Radę Rodziców można wpłacać:
  • bezpośrednio na konto Rady Rodziców:
    PKO BP XII / Oddział Warszawa 15 1020 1127 0000 1702 0007 8931 w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę;
  • u skarbników klasowych
  • u przedstawicieli Rady Rodziców dyżurujących w trakcie trwania zebrań klasowych.