Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA dla LILO.

Szkolny Program wspierania uzdolnionych opracowany w LI LO im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie w marcu 2015 roku zyskał uznanie i otworzył przed nami nowe możliwości. 26.10.2015 roku nasza szkoła otrzymała Certyfikat WARS i SAWA i dołączyła do warszawskiej sieci szkól wspierających uczniów uzdolnionych. To znaczący sukces całego zespołu pracującego nad programem.

 

Szkolny Program wspierania uzdolnionych zostal opracowany w LI LO im. Tadeusza Kosciuszki w Warszawie w marcu 2015.
Sklad szkolnego zespolu wspierania uczniów uzdolnionych:

  • Beata Drabarz – lider zespolu
  • Agnieszka Banaszewska
  • Krzysztof Pietrasiak
  • Anna Podgórska
  • Elzbieta Szepietowska – Paluch
  • Grazyna Szymczyk
  • Agnieszka Wasiek
  • Malgorzata Wisniewska

Zadaniem szkoly jest stworzenie warunków do rozwoju talentów i zainteresowan mlodziezy, do wspierania przedsiebiorczosci i kreatywnosci.
Zamierzamy w zorganizowany i kompleksowy sposób sprzyjac rozwojowi aktywnosci twórczej mlodziezy, wykorzystywac jej potencjal intelektualny, rozbudzac ambicje i motywowac do dzialania. Pragniemy ksztaltowac zachowania i postawe otwartosci uczniów, a takze stymulowac rozwój ciekawosci poznawczej.