Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA dla LILO.

Szkolny Program wspierania uzdolnionych opracowany w LI LO im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie w marcu 2015 roku zyskał uznanie i otworzył przed nami nowe możliwości. 26.10.2015 roku nasza szkoła otrzymała Certyfikat WARS i SAWA i dołączyła do warszawskiej sieci szkól wspierających uczniów uzdolnionych. To znaczący sukces całego zespołu pracującego nad programem.

Zaangażowanie w różnorodne działania sprzyjające rozwojowi talentów uzdolnionych uczniów przyniosło pożądane efekty. Wdrożenie programu zakończyło się sukcesem – 23 września 2019 r. nasze Liceum otrzymało bezterminowy Certyfikat  WARS i SAWA, dzięki czemu znaleźliśmy się w warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych uczniów.


Szkolny Program wspierania uzdolnionych został opracowany w LI LO im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie w marcu 2015.
Skład szkolnego zespołu wspierania uczniów uzdolnionych:

  • Beata Drabarz – lider zespołu
  • Agnieszka Banaszewska
  • Krzysztof Pietrasiak
  • Anna Podgórska
  • Elzbieta Szepietowska – Paluch
  • Grazyna Szymczyk
  • Agnieszka Wasiek
  • Malgorzata Wiśniewska

Zadaniem szkoły jest stworzenie warunków do rozwoju talentów i zainteresowań młodzieży, do wspierania przedsiębiorczości i kreatywności.
Zamierzamy w zorganizowany i kompleksowy sposób sprzyjać rozwojowi aktywności twórczej młodzieży, wykorzystywać jej potencjał intelektualny, rozbudzać ambicje i motywować do działania. Pragniemy kształtować zachowania i postawę otwartości uczniów, a także stymulować rozwój ciekawości poznawczej.

 Najważniejsze osiągnięcia związane z realizacją szkolnego programu wspierania uzdolnionych 2015-2019
1. Wykorzystanie znajomości języka angielskiego:

·         realizacja projektów Bliżej siebie. Historia obojga narodów – podejmowanie młodzieży z Izraela w naszej szkole orazEuroweek – spotkania z wolontariuszami z całego świata;

·         nawiązanie współpracy z ASzWoj w ramach programu Erasmus: Spotkanie w naszej szkole ze studentami i praktykantami z różnych krajów;

·         wykorzystanie aplikacji internetowej InstaLing, służącej poznawaniu, utrwalaniu i poszerzaniu zakresu słownictwa metodą regularnych powtórzeń;

·         udział w projekcie CultureCapsule – wymiana listów i drobnych przedmiotów (pocztówki, słodycze, pamiątki, monety itp.) ze szkołą z Indonezji, mającym na celu zbliżenie kulturowe;

·         organizacja gier miejskich w Toruniu i Wrocławiu z instrukcjami dla uczestnikóww języku angielskim;

·         uczennica Z.Ś. dostała się do finału Warszawskiego Konkursu Piosenki i Poezji Irlandzkiej zorganizowanego przezThe North West Academy of English pod patronatem Ambasady Irlandii.

2. Promowanie kultury innych państw świata: Zwrotnik Kultury – wyróżnienie i

nagroda w wysokości 1.500,00 zł. w konkursie dla szkół warszawskich organizowanym przezMuzeum Azji i Pacyfiku.

3. Odyseja Umysłu:międzynarodowy program twórczego rozwiązywania

Problemów – zajęcie I miejsca w eliminacjach regionalnych oraz VI i XIII miejsca w eliminacjach ogólnopolskich.

4. Zdobycie pierwszego miejsca w I edycji Rajdu im. Danuty Siedzikówny „Inki”przez uczniów z klasy I i II (wojskowej) naszej szkoły oraz, w ramach nagrody, wyjazd do Wilna na Litwie wraz z zastępcą Burmistrza dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Panią Barbarą Augustynowicz-Figat. Nagrodzeni uczcili tam Święto Niepodległości, biorąc udział w uroczystości odbywającej się na cmentarzu na Rosie. Wygrana w rajdzie i pobyt na Litwie zaowocował również występem uczniów w programie dla Polonii w TVP Polonia pt. Polonia24.

5. Możemy pochwalić się zrealizowaniem projektu p.t. „Szkolenie strzeleckie i edukacja obronna młodzieży szkolnej oraz studentów szkół wyższych – z elementami ratownictwa medycznego – ważnym ogniwem systemu bezpieczeństwa i obronności państwa w aktualnej sytuacji geopolitycznej w Europie Środkowo-Wschodniej.” w ramach współpracy z Fundacją na rzecz Leczenia Oparzeń i Rozwoju Medycyny Ratunkowej.

6. Organizacja cyklicznych działań kształtujących zamiłowanie do literatury i

poezji, rozwijających wiedzę literacką i wrażliwość poetycką, kompetencje językowe, wyobraźnię artystyczną i plastyczną, zamiłowanie do sztukioraz propagujących

czytelnictwo:

·         spektakle słowno-muzyczne, np.„Żywa klasa”, „Wyhodować drzewo”, „Chcę posiać, to co czuję, dać, co w sobie niosę…”, „Kochać jak to łatwo powiedzieć. Przez żołądek do serca”, „Czytamy epopeję narodową Pan Tadeusz”, „Wesele w Kościuszce”.

·         zmagania z Melpomeną jako rozbudzanie zainteresowania filmowej i dziennikarskiej pasji, zainteresowania sztuką i jako impuls do tworzenia krótkometrażowych filmów, artykułów do gazety szkolnejLilowiec: „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” –cykl wyjść do Kina Muranów, współpraca z Uniwersytetem Warszawskim (Olimpiada Wiedzy o Mediach – udział uczniów w wykładach wywiadach z wybitnymi dziennikarzami), edukacja medialna (innowacja pedagogiczna) – udział uczniów w warsztatach o tematyce radiowej i telewizyjnej na wydziale Dziennikarstwa, Bibliologii i Informacji,wyjścia na wystawy i zajęcia warsztatowe do Galerii Narodowej Zachęta i Muzeum Narodowego.

·         lekcje wiedzy o kulturze:uczniowie zapoznają się z różnymi trendami we współczesnej kulturze, uczniowie tworzą własne dzieła plastyczne w wybranym przez siebie stylu lub będące reprodukcjami prac znanych artystów.

·         lekcje biblioteczne, np: „Czytam, myślę, działam”, „Uczę się i umiem. Stawiam sobie cele. Skutecznie zarządzam swoim czasem”,„Nie popełniaj gaf! ­–Lapsusy językowe”, „Sposoby szybkiej nauki. Trening pamięci i czytanie ze zrozumieniem”, „Polskie tradycje obchodów świąt Bożego Narodzenia –Wigilia u Boryny”, krótki trening prezentacji – mowa ciała, warsztat informacyjny biblioteki szkolnej, zajęcia „Biblioteka od kuchni”.

·         literackie spotkania czytelnicze (głośne czytanie), np.: „Młodzież czyta dzieciom.Na Mikołajki włącz książkę, włącz czytanie”, „Czytać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej”, „Czytajmy i uczmy się, chciejmy a będziemy wolnymi!”, „Zakochaj się w poezji. Czytaj razem z nami”, „Myślę,więc… czytam”,„Warto przeczytać”, „Różne oblicza miłości”, „Miłość w literaturze i sztuce”, „Zaduszki Literackie”.

·         konkursy plastyczne, poetyckie, recytatorskie, quizy literackie oraz wystawy literackie, np. „Pisać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej. Spróbuj i Ty”, „Moje wspomnienie o Bożym Narodzeniu”, „Cóż wiemy o miłości?”, „Z czego to cytat?”, „(Do)wolność czytania”, „Biblioteka szkolna – Brama do życia”, „Tadeusz Kościuszkobezkonia i bezszabli”, „Krótka recenzja do przeczytanej książki o miłości”, „Najciekawsze życzenia dla biblioteki”, „Najciekawszy aforyzm propagujący bibliotekę”, „Różne oblicza miłości”, „Miłość w literaturze i sztuce” „Kalendarium rocznic”, „Pisarze znani i nieznani” – cykl wystaw o pisarzach polskich, „Najpiękniejszy plakat reklamujący bibliotekę szkolną”, „Projektuję kartkę świąteczną na Boże Narodzenie”, „Droga do niepodległości w poezji, muzyce i malarstwie”, „Motyw śmierci w literaturze i malarstwie”, „Rok 2018 rokiem Zbigniewa Herberta”, „Poeci polscy i ich twórczość”, „Historyczne wydania dzieł St. Żeromskiego”, „Najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego”, „Rok 2019 rokiem Gustawa Herlinga – Grudzińskiego”.

7. Organizacja cyklicznych działań kształtujących zainteresowania i zamiłowanie do historii, rozwijających i pogłębiających wiedzę historyczną, motywujących do analizowania i dociekania oraz kształtujących uczucia patriotyzmu i poszanowania i pielęgnowania polskich tradycji i obyczajów oraz historii szkoły:

·         spektakle słowno-muzyczne, np.: „Chwila bez imienia”, „Wiele hałasu o sen nocy rembertowskiej”, „Moja szkoła, moja miejscowość. Historia w pamięci ludzkiej zapisana”, „Życie to krótki film. Powtórki nie będzie, ale my pamiętamy!”;

·         debaty, konkursy historyczne i historyczno-plastyczne, np.: współpraca z ekspertami z Instytutu PAN, Instytutu Nauk Politycznych UW, Fundacji Kościuszkowskiej, Muzeum Cytadeli Warszawskiej, dwie edycje debaty „Czy Tadeusz Kościuszko jest bohaterem naszych czasów”, debata „Czy II Rzeczpospolita była państwem, które odniosło sukces?”, „Drogi do niepodległości” – 11 listopada, „Śladami Tadeusza Kościuszki – Insurekcja kościuszkowska”, konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce;

·         wystawy, np: „11 kroków do niepodległości”, „Bądź godnym Polakiem. Pamiętaj!”, „Adam Mickiewicz – Pielgrzym wolności”, „Tak powstawała niepodległa”, „Tadeusz Kościuszko – Obywatel, który kochał Polskę”, „Tradycja świąt Bożego Narodzenia – Wigilia u Boryny”, „Historia szkoły w zbiorach biblioteki szkolnej oraz twórczości uczniów i nauczycieli”, „Pamięci Nauczycieli Tajnego Nauczania”.

8. Wykorzystanie przez uczniów umiejętności pedagogicznych i dziennikarskich:

·         udział młodzieży w projektach i wykładach oraz lekcje prowadzone przez młodzież, np.: ogólnopolskie projekty edukacyjne „Szkoła Dialogu” (10 m-cy), „Młodzi w Akcji” (6 m-cy) – wyróżnienie za realizację projektu Szkoła Dialogu na ogólnopolskiej Gali Szkoły Dialogu 2015, lekcje dla przedszkolaków o patronie naszej szkoły, Tadeuszu Kościuszce;

·         spotkania i wywiady z wybitnymi absolwentami naszej szkoły:śpiewakiem operowym, kapitanem Marynarki Wojennej, politologiem i pisarzem z dziedziny historii (politicalfiction), stworzenie na stronie szkoły zakładki multimedialnej „Wybitni absolwenci naszej szkoły”, publikacje tekstów

9. Organizacja cyklicznych działań kształtujących kompetencje społeczne i umiejętność komunikowania się, inteligencję emocjonalną, kreatywność, planowanie i organizację pracy własnej i zespołowej oraz konstruktywne uczestniczenie w życiu szkoły i środowiska lokalnego, m.in.: współpraca z Muzeum Polin – akcja społeczna „Żonkile”, współpraca z Muzeum Powstania Warszawskiego – spotkania z kombatantami w MPW (żywe lekcje historii), współpraca z Fundacją Kultury Dialogu w ramach samorządowego projektu „Wspólnie o wspólnocie” – debata „Czy komunikacja miejska powinna być bezpłatna?”, gra miejska „Na imieninach u Kościuszki”, spotkania z seniorami z Rembertowskiej Akademii Seniora, Walentynki,Andrzejki, plebiscyt na najsympatyczniejszą dziewczynę i najsympatyczniejszego chłopaka w klasie, występy artystyczne uczniów, (w tympoza szkołą), wystawa otwarta „Wyhodować drzewo”,lekcje biblioteczne odnośnie przemocy w szkole „Stop przemocy”, „Próba definiowania słowa nienawiść na podstawie wiersza Wisławy Szymborskiej pt. Nienawiść”, cykl wykładów historycznych dla licealistów „Warszawa przełomów” oraz we współpracy z PTH, przeprowadzanie przez uczniów symulacji wyborów samorządowych„Młodzi głosują”,n)„Nastolatek w samorządzie”,rozwijanie pracy wolontarystycznej na rzecz osób potrzebujących poprzez udzielanie korepetycji młodszym kolegom w ramach Klubu Wolontariusza dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, udział jako wolontariusze w procesie organizacyjnym podczas zajęć Uniwersytetu dziecięcego, organizowanie olimpiady przedszkolaka dla zaprzyjaźnionego przedszkola,film na konkurs pt. „Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach”.

10. Organizacja cyklicznych działań rozwijających kompetencje uczniów w

dziedzinie TIK: przygotowanie i opracowywanie materiałów do wystaw i spektakli, wyszukiwanieinformacji,projektowanie i opracowania, prezentacje komputerowe,

tworzeniekrótkometrażowychfilmów,pisanie artykułów do gazety szkolnej Lilowiec,opracowania graficzne do gazety szkolnejLilowiec, opracowanie elektronicznegosystemu ankiet dla debaty o patronie szkoły.

11.Skuteczne promowanie osiągnięć i sukcesów uczniów poprzez różne formy uznania

ich pracy, m.in.: stwarzanie atmosfery akceptacji i doceniania osiągnięć i sukcesów uczniów oraz traktowanie wszystkich pomysłów i pracuczniów zpowagą i życzliwością, koncerty i wieczory poetyckie w BibliotecePublicznej dla społeczności rembertowskiej, wystawy prac uczniów „Walcz o swoje marzenia”, „Spełniaj swoje marzenia”,informacje o osiągnięciach uczniów na tablicy ogłoszeń, w gablotach, na Facebooku i na stronie internetowej szkoły oraz w gazecie szkolnejLilowiec, plebiscyt na najlepszego sportowca.

 

12. Skuteczna działalność informacyjna szkoły na rzecz uczniów: tutoring rozwojowy i naukowy – wdrożenie innowacyjnej metody pracy z uczniem zdolnym, wskazywanie uczniommożliwości rozwijania pasji poza szkołą,pomoc w doborze literatury w przygotowaniu się uczniów do olimpiad, konkursów, poszukiwanie ofert stypendialnych i informowanieo nich uczniów.

13. Rozwijanie pasji i zainteresowań ogólnowojskowych:szkoła objęta jest patronatem Akademii Sztuki Wojennej (dawniej Akademii Obrony Narodowej) i 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. T. Kościuszki i otrzymała certyfikat „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących certyfikowane piony wojskowych klas mundurowych”.W ramach współpracy z Akademią zrealizowano następujące działania:wypożyczenie mundurów polowych dla uczniów klasy wojskowej, udział w III zlocie uczniów klas mundurowych i organizacji proobronnych „Tobie Ojczyzno” (apel na placu Piłsudskiego), udział uczniów klasy wojskowej w Pikniku Militarnym, udział uczniów klasy wojskowej w Pikniku Niepodległościowym, organizacja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, Apel Klas Mundurowych, lekcja historii poświęcona Powstaniu Styczniowemu.

14. W ramach współpracy z Centrum Chemicznego Kształcenia Praktycznego (CCKP) młodzież LI LO uczestniczy w zajęciach laboratoryjnych z chemii: projekt innowacyjny „Chemia – wiem, umiem, rozumiem” na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach – uczniowie mają możliwość sprawdzić w praktyce wiedzę z chemii. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej KLATRAT młodzież LI LO uczestniczy w zajęciach laboratoryjnych z chemii. OPEN LAB – warsztaty chemiczne dla młodzieży na Politechnice Warszawskiej to projekt edukacyjny z zakresu chemii, rozbudzający zainteresowania naukowe młodzieży.

15. Umacnianie współpracy z uczelniami, m.in. Akademią Sztuki Wojennej, Akademią Pedagogiki Specjalnej, Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym (UPH) w Siedlcach

 

16. Organizowanie w szkole spotkań i zajęć warsztatowych ze specjalistami, rozwijających umiejętności przydatne w dorosłym życiu (przedsiębiorczość), m.in. „Otwarta Firma”

 

17. Sukcesy sportowe

Rok szkolny 2015/2016:

– I miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży

– I miejsce w Pucharze Polski w strzelectwie sportowym

– I i II miejsce w mistrzostwach Polski w akrobatyce sportowej

– II i III miejsce w 9th MAZOVIA CUP INTERNATIONAL w PFKB – Kickboxing

– III miejsce w zawodach I Rundy Pucharu Polski w konkurencji „Double Trap” w strzelaniu do rzutków zajęte przez ucznia reprezentującego Kadrę Narodową Polski, Sekcję Strzelecką Klubu CWKS Legia Warszawa

Rok szkolny 2016/2017:

– III miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży

– mistrzostwo świata w Kickboxingu k1 – 63kg, Puchar Europy K-1 fullcontact – 60kg i Mistrzostwo Polski – 65kg kicklight

Rok szkolny 2017/2018:

– V miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży

Rok szkolny 2018/2019:

– mistrzostwo świata juniorów w Kickboxingu K-1

– mistrzostwo Polski w taekwondo technicznym

 

18. Udział uczniów klas III w programie realizowanym we współpracy z Urzędem Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Miał on na celu wsparcie przyszłych absolwentów szkoły średniej w wyborze dalszej ścieżki kariery zawodowej. Celem badań, jakie były w jego ramach prowadzone było określenie predyspozycji zawodowych i zainteresowańkażdego z uczniów, a co za tym idzie ułatwienie podjęcia decyzji dotyczących dalszego rozwoju zawodowego. Narzędzia wykorzystane do sporządzenia diagnozy to: Bateria Testów APIS-Z oraz Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji. Każdy z uczniów klas III otrzymał indywidualną diagnozę w zakresie swoich preferencji zawodowych, zainteresowań i poziomu inteligencji skrystalizowanej.