sobota, niedziela
wynajem sal dydaktycznych
Wszelkich informacji udziela kierownik LI LO – (22) 611 93 91