Rok szkolny 2020/2021

Lp.
Rodzaj zebrania
Termin
1
Obowiązkowe zebranie rodziców
 
1a
Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas I
 
1b
Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas III
 
1c
Zebrania w klasach
 
1d
Zebranie Rady Rodziców
 
2
Zebranie obowiązkowe dla rodziców klas I, II i III
 
2a
Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas III
 
3
Obowiązkowe zebranie rodziców (informacja o ocenach)
 
4
Obowiązkowe zebranie rodziców kl. III (propozycje ocen, zagrożenia)
Otwarte zebranie rodziców klas I i II
 
5
Obowiązkowe zebranie rodziców (zagrożenia klas I i II)