Rok szkolny 2018/2019

Lp.
Rodzaj zebrania
Termin
1
Obowiązkowe zebranie rodziców
6.09.2018 r.
1a
Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas I
6.09.2018 r.
godz. 17:30
1b
Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas III
6.09.2018 r.
godz. 17:45
1c
Zebrania w klasach
6.09.2018 r.
godz. 18:00
2
Zebranie obowiązkowe dla rodziców klas I, II i III
8.11.2018 r.
godz. 18:00
2a
Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas III
8.11.2018 r.
godz. 17:00
3
Obowiązkowe zebranie rodziców (informacja o ocenach)
13.12.2018 r.
godz. 18:00
4
Obowiązkowe zebranie rodziców kl. III (propozycje ocen, zagrożenia)
Otwarte zebranie rodziców klas I i II
14.03.2019 r.
godz. 18:00
5
Obowiązkowe zebranie rodziców (zagrożenia klas I i II)
23.05.2019 r.
godz. 18:00