Rok szkolny 2019/2020

Lp.
Rodzaj zebrania
Termin
1
Obowiązkowe zebranie rodziców
12.09.2019 r.
1a
Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas I
12.09.2019 r.
godz. 17:30
1b
Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas III
12.09.2019 r.
godz. 17:45
1c
Zebrania w klasach
12.09.2019 r.
godz. 18:00
1d
Zebranie Rady Rodziców
12.09.2019 r.
godz. 19.30
w sali 212
2
Zebranie obowiązkowe dla rodziców klas I, II i III
7.11.2019 r.
godz. 18:00
2a
Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas III
7.11.2019 r.
godz. 17:30
3
Obowiązkowe zebranie rodziców (informacja o ocenach)
12.12.2019 r.
godz. 18:00
4
Obowiązkowe zebranie rodziców kl. III (propozycje ocen, zagrożenia)
Otwarte zebranie rodziców klas I i II
19.03.2020 r.
godz. 18:00
(ZMIANA)
5
Obowiązkowe zebranie rodziców (zagrożenia klas I i II)
21.05.2020 r.
godz. 18:00