Rok szkolny 2021/2022

 

Rodzaj zebrania Terminarz

spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

9.09.2021  godz.18.00

 

obowiązkowe spotkanie dyrektora szkoły i rodziców maturzystów ws organizacji egzaminu maturalnego

 

09.09.2021  godz.17.30

spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III (on-line z wychowawcą)

21.10.2021 godz.18.00

spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

21.10.2021 godz.18.00

Informacja o ocenach śródrocznych klasy I, II, III 

16.12.2021 godz.18.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

24.02.2022 godz.18.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III (propozycje ocen klasy III)

7.04.2022 godz.18.00

 

spotkanie z rodzicami uczniów klas I-II (propozycje ocen)

 09.06.2022 godz.18.00