Lp.
Rodzaj zebrania
Termin
1
Obowiązkowe zebranie rodziców
7.09.2017 r.
1a
Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas I
7.09.2017 r.
godz. 17:30
1b
Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas III
7.09.2017 r.
godz. 18:00
2
Zebranie obowiązkowe dla rodziców klas I, II i III
9.11.2017 r.
2a
Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas III
9.11.2017 r.
godz. 17:30
2b
Spotkanie Jacka Znamierowskiego z rodzicami uczniów klas I
9.11.2017 r.
godz. 17:00
3
Obowiązkowe zebranie rodziców (propozycje ocen, zagrożenia)
14.12.2017 r.
4
Obowiązkowe zebranie rodziców kl. III (propozycje ocen, zagrożenia)
Otwarte zebranie rodziców klas I i II
15.03.2018 r.
5
Obowiązkowe zebranie rodziców (zagrożenia klas I i II)
24.05.2018 r.