Organizatorzy konkursu:
– Małgorzata Matyja
– Marta Grzeszczak

1. Cel konkursu:
Głównym celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej ulotki, która będzie wykorzystana do promocji szkoły.

2. Uczestnicy konkursu:
Wszyscy uczniowie LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki.

3. Warunki konkursu:
a. Ulotka musi mieć charakter opisowo-plastyczny.
b. Ulotka powinna zawierać:
– nazwę szkoły;
– dane teleadresowe;
– informacje o profilach klas;
– informacje o dniu otwartym.

c. Zasady wykonania ulotki:
– ulotka musi być wykonana samodzielnie techniką komputerową;
– format: rastrowy lub wektorowy;
– wielkość ulotki: format DL (99×210);
– potrzebne logotypy szkoły dostępne są u nauczyciela informatyki.

d. Podpisane prace należy dostarczyć do organizatorów konkursu do dnia 6.02.2017 r.:
– osobiście;
– na adres poczty elektronicznej (grzeszczak.m@lilo.edu.pl, matyja.m@lilo.edu.pl).

4. Kryteria oceny:
– jakość artystyczna wykonanej pracy;
– oryginalność pomysłu;
– ogólne wrażenie artystyczne.

5. Nagrody:
– uznaniowe;
– oceny cząstkowe z informatyki:
• dla każdej zakwalifikowanej pracy w konkursie – piątka
• dla wszystkich wyróżnionych prac – szóstka
• dla wszystkich wyróżnionych prac wykonanych techniką wektorową – szóstka z wagą 5

6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac oraz ich publicznej ekspozycji.

7. Dostarczenie prac na konkurs jest równoczesne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich i uznaniem niniejszego regulaminu.

Zapraszamy do udziału!!!
Organizatorzy

Powiązane posty