Ruszył plebiscyt na najpopularniejszego sportowca LILO.
Zgłoszono 17 uczniów. Rozpoczęło się głosowanie.
 
 
Konkurs 
na najpopularniejszego sportowca 
LI LO w Warszawie

Regulamin konkursu

Informacje ogólne:
O miano najpopularniejszego sportowca LI LO mogą ubiegać się uczennice i uczniowie LI LO którzy mają osiągnięcia sportowe zarówno na płaszczyźnie szkolnej jak i pozaszkolnej.

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja sportu, a w szczególności różnych dyscyplin sportowych uprawianych przez uczestników konkursu.
 2. Wyłonienie i przedstawienie najlepszych sportowców szkoły oraz nagrodzenie najpopularniejszego sportowca szkoły.
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 4. Stwarzanie warunków rywalizacji sportowej.

Zasady konkursu:

 1. Klasy zgłaszają do organizatora do 6 lutego 2017 maksymalnie po 2 kandydatury sportowców uczęszczających do LI LO.
 2. Kandydatura sportowca będzie brana pod uwagę, jeśli kandydat będzie posiadał ocenę ze sprawowania minimum poprawną na pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017.
 3. Kandydatury sportowców wraz z osiągnięciami będą umieszczone w gablocie szkolnej.
 4. Uczniowie poszczególnych klas po zapoznaniu się kandydaturami będą głosować tylko na jednego kandydata z całej szkoły.
 5. Sportowiec, który uzyska największą liczbę głosów otrzyma miano najpopularniejszego sportowca LI LO.
 6. W przypadku równej ilości głosów, miano najpopularniejszego sportowca szkoły otrzyma osoba mająca wyższą średnią na pierwszy semestr  roku szkolnego 2016/2017.
 7. Termin przeprowadzenia konkursu  styczeń – marzec  2017.
Organizator
Bogusława Dmowska

Powiązane posty