Dnia 9 marca klasa 2B pod opieką nauczycieli Bogusławy Dmowskiej oraz Joanny Płomińskiej uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych z chemii w Instytucie Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Zajęcia prowadzone były w laboratoriach chemicznych Instytutu Chemii ul. 3 Maja 54 w Siedlcach, przez nauczycieli akademickich. Podczas zajęć młodzież wykonywała doświadczenia z zakresu reakcji w roztworach wodnych. Przeprowadzano miareczkowanie alkacymetryczne wobec wybranych wskaźników chemicznych, reakcje strącania dla wybranych kationów i anionów oraz badano amfoteryczność wodorotlenku glinu.

Dziękujemy za przeprowadzenie tak ciekawych zajęć.

nauczyciel
Bogusława Dmowska

Powiązane posty