W najbliższy wtorek, 11 kwietnia, uczniowie klas drugich zapraszają na tradycyjne Połowinki – imprezę integracyjną, której są gospodarzami.

Będzie to kolejna edycja ich zmagań, która przez osiem lat przyjmowała formułę Festiwalu Kultur Świata. W tym roku, na wniosek Samorządu Uczniowskiego, odbędzie się I Festiwal Nostalgii DEKADY.

Na długiej przerwie będziemy mieli okazję zapoznać się z prezentacjami: na I piętro zapraszają klasy IIa (lata 70.) i IIC (lata 50.), a na II piętrze swoje stoiska przedstawią klasy IIb (lata 60.) i IId (lata 80.)

Połowinki mają formę konkursu – uczniowie klas drugich rywalizują w następujących kategoriach:

•    konkurs wiedzy historycznej o latach 1950-1990

•    hasło wywołujące nostalgię za wybraną dekadą

•    wystrój gabloty informacyjnej

•    przygotowanie prezentacji klasy

•    projekt gry edukacyjnej

•    przygotowanie stoiska wystawowego (oceniane osobno przez jury i osobno w plebiscycie publiczności)

Plebiscyt publiczności zostanie przeprowadzony w formie jawnego głosowania klas I i III oraz pracowników szkoły po zakończeniu prezentacji stoisk.

Nagrodę dla zwycięskiej klasy sponsoruje Rada Rodziców LI L.O.

Więcej szczegółów na temat wydarzenia powinno pojawiać się w gablotach informacyjnych na II piętrze.

Powiązane posty