W dniu 30 czerwca 2017r. o godzinie 12.00 w wyznaczonych salach odbierzecie OSOBIŚCIE (TYLKO) wyniki egzaminów maturalnych. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego proszę upoważnić do odbioru np. rodzica pisząc upoważnienie o zbliżonej treści:

np. Jan Kowalski upoważnia Jana Nowaka legitymującego się dowodem osobistym/paszportem – nr seria(innym dokumentem ze zdjęciem)do odbioru mojego świadectwa. Poniżej podpis osoby-odręcznie, która upoważnia.

Po 30 czerwca br. dokumenty można odbierać w godzinach pracy sekretariatu szkoły tj.7.30-15.30. warto wcześniej zadzwonić 22-611-93-91 i umówić się na konkretny dzień i godzinę. W szkole zaczynamy remonty i główne wejście może być czasowo zamknięte.

W przypadku egzaminu poprawkowego w części pisemnej należy złożyć niezwłocznie deklarację na egzamin poprawkowy wg komunikatu dyrektora CKE w sekretariacie LILO.

dyrektor LILO

Powiązane posty