Drodzy uczniowie,

Jak co roku uczniowie liceum mają możliwość uzyskania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż 514 zł.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania znajduje się pod adresem:

http://www.edukacja.warszawa.pl/…/6243-wnioski…

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 należy złożyć w szkole w terminie do 15 września 2017 r.

Wnioski przyjmują: psycholog i pedagog szkolny (pokój 307).

Anna Podgórska

Powiązane posty