Zaduszki to czas zadumy, wspomnień i refleksji na przemijaniem i ulotnością życia. Spotkanie literackie odbyło się w dniu 2 listopada 2017 r. w bibliotece szkolnej. Przybyłych gości przywitała p. Grażyna Szymczyk, która wraz z uczniami wprowadziła zebranych w tematykę spotkania fragmentem Dziadów cz. II, A. Mickiewicza. Niepowtarzalny nastrój spotkania tworzyło duże zainteresowanie uczniów i ich spontaniczność. Uczniowie recytowali i czytali wiersze polskich poetów poruszające problem przemijania, śmierci i pamięci o tych, którzy odeszli. Całość spotkania dopełniały oprawa plastyczna i dekoracje przygotowane przez panią Grażynę Szymczyk.
Ważnym akcentem Zaduszek było upamiętnienie zmarłych nauczycieli i pracowników naszej szkoły oraz zapalenie zniczy przy tablicach poświęconych zmarłym nauczycielom.
Mam nadzieję, że zwyczaj spotkań literackich w listopadowy czas stanie się tradycją w naszej szkole, bo jak pisał Józef Wittlin ,, Nasza pamięć jest najprostszą formą przezwyciężenia śmierci’’.
nauczyciel – bibliotekarz
Grażyna Szymczyk

Powiązane posty