Rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”.

Wkrótce 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Polacy musieli przejść długą drogę, aby po 123 latach niewoli cieszyć się wolnością.

Byli tacy, którzy nigdy nie pogodzili się z losem. Zrywy powstańcze, walka o tożsamość narodową i o wolność ,,Waszą i naszą’’ były przejawami wielkiego patriotyzmu Polaków, dla których takie wartości jak: wolność, niepodległość i suwerenność były najważniejsze.

Po utracie Ojczyzny rozpaczali również poeci, muzycy i malarze, a wszystkie wydarzenia i zrywy wolnościowe znajdowały swoje odzwierciedlenie w ich twórczości.

Maria Konopnicka pisała: Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród…; Nie damy pogrześć mowy…; Nie damy, by nas gnębił wróg…; Tak nam dopomóż Bóg!

Wystawa pt. ,,Droga do niepodległości w poezji, muzyce i malarstwie ‘’ przedstawia fragmenty wierszy, pieśni patriotycznych i oraz obrazy ilustrujące dramatyczne wydarzenia z historii Polski od końca XVIII wieku do czasów współczesnych.

Wystawa okolicznościowa obejmuje również zagadnienia historyczne związane z dniem 11 listopada.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do obejrzenia wystaw. Niech te wystawy będą inspiracją do rozwijania i pogłębiania zainteresowania przeszłością oraz rozbudzą w was zainteresowania i zamiłowania czytelnicze, z własnej wewnętrznej potrzeby.

nauczyciel- bibliotekarz
Grażyna Szymczyk

Powiązane posty