Z wielkim żalem i smutkiem informujemy o śmierci Pani Elżbiety Trętowskiej – wieloletniego nauczyciela, wspaniałego pedagoga oraz wychowawcy młodzieży naszego Liceum.

Pogrzeb ś.p. ELI TRĘTOWSKIEJ odbędzie się 22.08.2018. w środę. Msza żałobna zostanie odprawiona o godzinie 10:00 w kościele Karola Boromeusza na Starych Powązkach.

Z LILO Pani Profesor związana była od 1975 roku.  Nasza społeczność straciła wybitną osobowość, wrażliwą na potrzeby młodzieży oraz serdeczną koleżankę.

Rodzinie oraz najbliższym pogrążonym w żałobie składamy wyrazy współczucia.

Społeczność LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie.

Powiązane posty