Drodzy Uczniowie!
W naszej szkole odbędzie się konkurs fotograficzny. Poniżej tekst regulaminu.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ Zjawiska przyrodnicze i matematyczne w obiektywie „

1. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie LILO.
2. Do konkursu można zgłaszać tylko własne, oryginalne prace.
3. Prace nie mogą być fotomontażem, dopuszczalne jest kadrowanie i obróbka jakości obrazu.
4. W konkursie mogą wziąć tylko odbitki o wymiarach 13x18cm.
5. Każdy uczestnik może przekazać maksymalnie 2 odbitki.
6. Zwycięzców wyłania jury.
7. Spośród prac zakwalifikowanych do konkursu zostaną wyłonione:
• I miejsce
• II miejsce
• III miejsce
• nagroda publiczności
• plus prace wyróżnione (max. 2).
8. Zwycięskie fotografie zostaną wywieszone w szkolnej gablocie lub na stronie internetowej szkoły LILO.
9. Prace można składać do 21.12.2018 r. do p. Agnieszki Banaszewskiej.
10. Ogłoszenie wyników po seriach zimowych.
11. Do zdobycia nagrody książkowe i dodatkowe oceny z przedmiotu fizyka i matematyka.
12. Wszelkie dodatkowe informacje banaszewska.a@lilo.edu.pl

Powiązane posty