W miesiącu październiku przygotowano wystawę pt. Adam Mickiewicz – Pielgrzym wolności, która miała być dopełnieniem spektaklu słowno – muzycznego pt. Czytamy epopeję narodową Pan Tadeusz . Polacy musieli przejść długą drogę, aby po 123 latach niewoli cieszyć się wolnością. Za wolną Ojczyzną tęsknili również pisarze i poeci, a wszystkie wydarzenia i zrywy niepodległościowe miały odzwierciedlenie w ich twórczości, która była przejawem ich wielkiego patriotyzmu i wierności takim wartościom jak: wolność, niepodległość i tożsamość narodowa. Wystawa miała  być inspiracją do pogłębiania wiedzy o przeszłości oraz rozbudzania zainteresowań i zamiłowań czytelniczych z własnej wewnętrznej potrzeby.

nauczyciel – bibliotekarz
Grażyna Szymczyk

 

Powiązane posty