Regulamin
szkolnego konkursu
na najciekawszą ulotkę promującą LILO

 

Organizatorzy konkursu:
– Małgorzata Matyja
– Marta Grzeszczak

 1. Cel konkursu:
Głównym celem konkursu jest promocja szkoły.

2. Uczestnicy konkursu:
Wszyscy uczniowie LI Liceum Ogólnokształcącego.

3. Warunki konkursu:

 1. Ulotka musi mieć charakter opisowo-plastyczny.
 2. Ulotka powinna zawierać:
  – nazwę szkoły;
  – dane teleadresowe;
  – informacje o profilach klas;
  – informacje o dniu otwartym;
 3. Zasady wykonania ulotki:
  – ulotka musi być wykonana samodzielnie techniką komputerową;
  – format: wektorowy;
  – wielkość ulotki:  dowolna;
  – potrzebne logotypy szkoły dostępne są u nauczyciela informatyki, wszelkie informacje u organizatorów konkursu.
 4. Podpisane prace należy dostarczyć do organizatorów konkursu do dnia 14.12.2018r.:
  – osobiście;
  – na adres poczty elektronicznej (grzeszczak.m@lilo.edu.pl, matyja.m@lilo.edu.pl).

5. Kryteria oceny:
– jakość artystyczna wykonanej pracy;
– oryginalność pomysłu;
– ogólne wrażenie artystyczne.

6. Nagrody:
– uznaniowe;
– oceny cząstkowe z informatyki:

 • dla każdej zakwalifikowanej pracy w konkursie – piątka
 • dla wszystkich wyróżnionych prac – szóstka

7. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac oraz  ich publicznej ekspozycji.

8. Dostarczenie prac na konkurs jest równoczesne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich i uznaniem niniejszego regulaminu.

Zapraszamy do udziału!!!!

Organizatorzy

 

Powiązane posty