To już kolejna rocznica powstania naszej szkoły. Czy jesteśmy pielgrzymami z wiersza Stefana Witwickiego pt. Pielgrzym?. Odpowiedzią na to pytanie niech będzie fragment tego wiersza: ,, Szczęściem zbiega rok za rokiem, jak godzina po godzinie. Próżno kłócić się z wyrokiem, przeszło wczoraj i dziś minie’’.
Jak to zwykle bywa uroczystości rocznicowe są dobrą okazją do zaprezentowania swojej szkoły, jej historii i patrona oraz zdolności uczniów. Adam Asnyk w wierszu Do młodych pisał, że ,, Każda epoka ma swe własne cele i zapomina o wczorajszych snach. Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść’’. W odpowiedzi można zacytować fragment wiersza pt. Pięciu poległych, Oppmana: ,, To co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i pamięci. I tak pochodem idą cienie… cienie…’’. Nasze pierwsze lata przedstawia wystawa pt. Moja szkoła. Moja miejscowość. Historia w pamięci ludzkiej zapisana.
W 1962 roku szkoła otrzymała na ręce dyrektor Wiktorii Czabakowej sztandar. Dewizą stało się hasło wyhaftowane na sztandarze: ,, Nauka – cel nasz, przyjaźń- nasze godło”. Patron naszej szkoły za życia służył za temat dzieł sztuki, a po śmierci stał się bohaterem licznych utworów literackich. Wystawa pt. Lekcja polskiego o Tadeuszu Kościuszce – Ja Tadeusz Kościuszko… jest świadectwem kultu bohatera obojga narodów.
Autorzy wierszy i utworów literackich przedstawiają atmosferę lat 1793-1794 (zdrady, próbę ratowania ojczyzny, przygotowania do insurekcji, walkę).
Przed biblioteką można oglądać prace plastyczne i literackie naszych uczniów oraz zdjęcia z Życia biblioteki. Wystawy zwiedzili też przyszli kandydaci do naszej szkoły, których gościliśmy podczas Dnia Otwartego 21 marca.

Grażyna Szymczyk
nauczyciel – bibliotekarz

Powiązane posty