Drodzy Maturzyści! 
W dniu 4 lipca 2019r. o godzinie 12.00 w wyznaczonych salach odbierzecie OSOBIŚCIE (TYLKO) wyniki egzaminów maturalnych.

W przypadku braku możliwości odbioru osobistego proszę upoważnić do odbioru np. rodzica pisząc (Wy piszecie samodzielnie) upoważnienie o zbliżonej treści np. Jan Kowalski upoważnia Jana Nowaka legitymującego się dowodem osobistym/paszportem – nr seria (innym dokumentem ze zdjęciem)do odbioru moich wyników egzaminu maturalnego.Poniżej podpis osoby-odręcznie, która upoważnia.

Po 4 lipca br. dokumenty można odbierać w godzinach pracy sekretariatu szkoły tj.7.30-15.30. warto wcześniej zadzwonić 22-611-93-91 i umówić się na konkretny dzień i godzinę. W szkole zaczynamy remonty i główne wejście może być czasowo zamknięte.

W przypadku egzaminu poprawkowego w części pisemnej należy złożyć niezwłocznie deklarację na egzamin poprawkowy wg komunikatu dyrektora CKE w sekretariacie LILO.
Termin egzaminu poprawkowego pisemnego 20 sierpnia br.(wtorek) godzina 9.00 oraz termin egzaminu poprawkowego ustnego 21 sierpnia br. (środa)- na egzamin ustny- należy przybyć do szkoły min. 30 minut przed egzaminem. 


dyrektor LILO

Powiązane posty