DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

W roku szkolnym 2019/2020  uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: (słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej) są uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej w ramach programu „Wyprawka szkolna”. W przypadku liceum jest to pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego i pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych. 

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w terminie do dnia  11 września 2019 r. w gabinecie psychologa i pedagoga szkolnego (pokój 307)

szczegółowe informacje i wniosek do pobrania: 
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/21763-wyprawka-szkolna-w-roku-szkolnym-20192020
 
Anna Podgórska

Powiązane posty