Zaangażowanie w różnorodne działania sprzyjające rozwojowi talentów uzdolnionych uczniów przyniosło pożądane efekty. Wdrożenie programu zakończyło się sukcesem – 23 września 2019 r. nasze Liceum otrzymało bezterminowy Certyfikat  WARS i SAWA, dzięki czemu znaleźliśmy się w warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych uczniów.

 

Powiązane posty