28 października, w dniu imienin patrona Naszej Szkoły, LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, ponad trzystu uczniów klas pierwszych wraz z wychowawcami i rodzicami udało się do 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Towarzyszył im sztandar szkoły w asyście pododdziału certyfikowanych wojskowych klas mundurowych.
Naszą szkołę oraz 1 Warszawską Brygadę Pancerną łączy nie tylko wspólny patron – Tadeusz Kościuszko. Od 2015 roku realizujemy porozumienie o współpracy w zakresie edukacji wojskowej młodzieży LI LO – od 2017 roku Brygada jest jednostką „patronacką” dla naszych certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. W bieżącym roku – roku 75-lecia istnienia Naszej Szkoły – otrzymaliśmy nowy sztandar, którego ojcem chrzestnym był dowódca Brygady. Nic zatem dziwnego, że nasi kadeci z dumą noszą do mundurów czarne, pancerniackie berety.
Najpierw, w samo południe byliśmy uczestnikami powitania żołnierzy Brygady powracających z misji zagranicznej w Polskiej Grupie Zadaniowej „Ukraina”.
Żołnierzy przywitał dowódca 1 WBPanc, gen. bryg. Jan WOJNO, poczet sztandarowy jednostki w asyście kompanii reprezentacyjnej, orkiestry wojskowej oraz wyznaczonych pododdziałów jednostki. Naprzeciw zajęli miejsca uczniowie LI LO.
Ceremoniał uroczystości przewidywał odśpiewanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, meldunek dowódcy kontyngentu oraz wystąpienia oficjalne. Następnie odśpiewano pieśń ceremonialna Wojska Polskiego. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.
Podczas krótkiej przerwy, niezbędnej na ustawienie nagłośnienia w innym miejscu koszar, stanęliśmy w szyku naprzeciwko pomnika Tadeusza Kościuszki. Żołnierze Brygady wystawili przy pomniku posterunek honorowy, wprowadzili swój poczet sztandarowy, a następnie przywitali Dowódcę.
Generał brygady Jan Wojno przekazał uczniom życzenia od żołnierzy-kościuszkowców i przypomniał, że ich praca i nauka jest równie ważna dla pomyślności Ojczyzny jak żołnierska służba.
Dyrektor LI LO, pani Elżbieta Szepietowska-Paluch podziękowała generałowi i wszystkim oficerom Brygady za pomoc udzielaną Naszej Szkole.
Prowadzący ceremonię ślubowania płk w st. spocz. Marek Ruszczak wydał komendę do wystąpienia pocztu sztandarowego LI LO przed front szyku. Następnie w tradycyjnej sukmanie wystąpił uczeń klasy IID – inscenizujący historyczną przysięgę Tadeusza Kościuszki na krakowskim Rynku. Z kolei do sztandaru wystąpili reprezentanci dziesięciu klas pierwszych (ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Pani Dyrektor Elżbieta Szepietowska-Paluch odczytała rotę ślubowania, która powtórzona przez trzystu uczniów zabrzmiała dostojnie wśród koszarowych budynków. Po wstąpieniu do szyku uczniów i pocztu sztandarowego LILO wychowawcy rozdali uczniom pamiątkowe tarcze.
Nadszedł też czas na niespodziankę dla naszych gospodarzy – prowadzący ceremonię poprosił o wystąpienie przed szyk pana generała brygady Jana Wojno, podpułkownika Waldemara Pawelca, majora Tomasza Klóskowskiego oraz majora Pawła Polkowskiego. Cztery kadetki klasy mundurowej przekazały oficerom ozdobne podziękowania od uczniów, grona pedagogicznego i rodziców za wsparcie procesu wychowawczego i edukacyjnego oraz honorowe tarcze Szkoły.
Uroczystość zakończyło złożenie wieńców pod pomnikiem patrona przez trzy pokolenia „kościuszkowców”. Stowarzyszenie Rodzina Kościuszkowska reprezentował pułkownik w stanie spoczynku Janusz Paczuski. Wieniec od 1 WBPanc składał Dowódca w asyście wyróżnionych podziękowaniami oficerów, a ostatni wieniec składała delegacja uczniów, nauczycieli i rodziców Naszej Szkoły.
Jeszcze tylko odprowadzenie sztandarów, i po słonecznym dniu w jednostce wróciliśmy do Naszej Szkoły i do domów. To było piękne zamknięcie roku obchodów 75-lecia LI Liceum Ogólnokształcącego.

Powiązane posty