W dniu 26 lutego 2020 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy między naszym Liceum a Biblioteką Publiczną im. Jana Pawła II w Rembertowie.
Dokument formalizuje trwającą i bardzo owocną współpracę obu instytucji.
Przed nami kolejne wspólne przedsięwzięcia.

Powiązane posty