Zmiana dotycząca zasad funkcjonowania szkoły - kwiecień 2020