Nasz partner i uczelnia patronacka zaprasza do udziału w Wirtualnym Dniu Otwartym Akademii Sztuki Wojennej.

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony ASzWoj na Facebooku oraz Twitterze w dniu 16 maja. Tego dnia będą tam zamieszczane materiały na temat naszej uczelni.

www.facebook.com/AkademiaSzWoj

www.twitter.com/AkademiaSzWoj

W szczególności zachęcamy do wyboru kształcenia na kierunkach – prawo (pięcioletnie, jednolite studia magisterskie) oraz administracja (I i II stopień), zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

Wspomniane kierunki realizowane są przez Instytut Prawa, który jest jednostką organizacyjną Akademii Sztuki Wojennej bezpośrednio podległą Rektorowi – Komendantowi. Głównym celem Instytutu jest kształcenie na kierunkach prawo i administracja oraz przygotowanie cywilnych i wojskowych kadr wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawnych, które mogą odgrywać zasadniczą rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa.

W zakresie prawa, poza ogólnym kanonem kształcenia, oferujemy naszym studentom do wyboru jedną ze specjalizacji – prawo bezpieczeństwa, prawo wojskowe i obronne, prawo cyberbezpieczeństwa i nowych technologii oraz prawo lotnicze i kosmiczne. Z kolei w ramach kierunku administracja oferujemy specjalizacje – administrację urzędniczą, administrację wojskową oraz nowe technologie w administracji.

Powiązane posty