Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach - listopad 2020
Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską i jest obchodzony co roku w dniu 18 listopada w całej Europie.
Celem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach jest zwrócenie uwagi i poprzez prowadzone działania podniesienie świadomości społeczeństwa, jak poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowi zjawisko narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka.

Powiązane posty