Dyżur telefoniczny w Poradni MOP - grudzień 2020
Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów
informujemy o prowadzonym w roku szkolnym 2020/2021 w Poradni MOP dyżurze telefonicznym.
Rodzice/opiekunowie nastolatków, a także pracujący z nimi wychowawcy, nauczyciele, psychologowie szkolni mogą skorzystać ze wsparcia jakie oferuje Poradnia Specjalistyczna MOP
W poniedziałki, w godzinach 10.00-14.00
Dyżur telefoniczny pod numerem: 519 047 372 pełnią psychologowie-psychoterapeuci.
Można do nas zadzwonić, jeśli:
rodzica coś niepokoi w zachowaniu nastolatka
rodzic zastanawia się czy sytuacja, która go martwi wymaga poszukania pogłębionej pomocy psychologicznej
rodzic chce uzyskać informację z jakich instytucji w Warszawie może skorzystać, aby znaleźć właściwe wsparcie dla swojego dziecka
nauczyciel/wychowawca/psycholog szkolny martwi się stanem psychicznym swojego podopiecznego i zastanawia jak może mu skutecznie pomóc
Nie trzeba podawać swoich danych, udzielane w ramach dyżuru porady są anominowe, mają charakter wsparciowo-informacyjny, nie są formą regularnej i pogłębionej pracy terapeutycznej.
Jeśli będzie taka potrzeba zapraszamy do kontaktu.
Poradnia Specjalistyczna
Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki
i Psychoterapii MOP
ul. Boryszewska 4 w Warszawie

Powiązane posty