Qlturalna szkoła - marzec 2021

Nasza szkoła została wybrana do projektu Qlturalna szkoła .

Nadrzędnym celem akcji jest budowanie kapitału społecznego szkoły, ze szczególnym pokreśleniem rangi kultury emancypacyjnej szkoły, relacji, atmosfery zaufania i etosu współpracy w szkole. Patronat nad akcją objęła prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych, UAM, Poznań.

Powiązane posty