77 rocznica rozstrzelania przez Niemców dziesięciu mieszkańców Rembertowa, w tym harcerzy „Zawiszaków” - 24.06.2021