Szanowni Państwo zapraszamy na stacjonarne I zebranie rodziców w nowym roku szkolnym 2021/2022 w dniu 9 września 2021 r. (czwartek) wg następującego harmonogramu:

Rodzice Maturzystów 2022
1. godzina 17.30 sala gimnastyczna
Zebranie dla rodziców maturzystów 2022 klas
klasy III ag, III bg, III cg, III dg, III eg
(informacje o harmonogramie egzaminu i dostosowaniach) następnie zebranie w klasach z wychowawcą

Rodzice uczniów klas I,II,III
2. klasy I, II i III
godzina 18.00 zebranie z wychowawcą w wyznaczonej sali lekcyjnej.

Na zebraniu należy wybrać Oddziałową Radę Rodziców a z NIEJ przedstawiciela do Rady Rodziców naszej szkoły.
Zebranie Rady Rodziców 9.09.2021r. czwartek godzina 19.15 sala 212

Dbając o bezpieczeństwo NAS WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Elżbieta Szepietowska-Paluch
dyrektor LILO

Powiązane posty