Projekt Ekocyrkularni za nami. Celem głównym naszego działania była popularyzacja wiedzy, zachęcanie do alternatywnych postaw i zachowań zgodnych z GOZ, które uczniowie, rodzice uczniów nauczyciele będą wdrażali w swoje życie. Doskonaliliśmy kompetencje przyszłości takie jak: umiejętność pracy w zespole, kreatywność, umiejętność przetwarzania i interpretacji złożonych informacji, inicjatywa oraz doskonalenie podstawowych umiejętności cyfrowych. Dużo satysfakcji przyniosły nam wywiady z nauczycielami i uczniami. Dziękujemy za poświęcony czas i opinie.

Uczniowie z klasy IIa

 

Powiązane posty