,,Tam duchów tysiąc zawrzasło, tam gore całe miasto’’ – ,,Noc listopadowa’’ Stanisława Wyspiańskiego.

 

„Niewielu dusza i serce, myśl i ból były tak na wskroś polskie, nasze własne jak Wyspiańskiego”. Krakowska gazeta „Czas” nazajutrz po śmierci artysty –  29 listopada  1907 r. 

Jak co roku czcimy pamięć polskich patriotów, którzy czynnie i z całą mocą wystąpili przeciw zniewoleniu. Powstańcy listopadowi stanęli do boju z przeważającymi siłami zaborcy rosyjskiego, bo pragnęli żyć w wolnym kraju.

Celem wystawy pt. ,, Noc listopadowa’’ jest uczczenie pamięci powstańców z lat 1830 – 1831, propagowanie historii naszej Ojczyzny, krzewienie postaw patriotycznych i społecznych oraz zachęcanie młodzieży  do zgłębiania  poetyckich obrazów wydarzeń z 29 na 30 listopada 1830 r. ,, Noc listopadowa’’  Stanisława Wyspiańskiego to przykład geniuszu i natchnienia.

Organizator: mgr Grażyna Szymczyk (nauczyciel-bibliotekarz)

Powiązane posty