Z okazji 160. Rocznicy Powstania Styczniowego przygotowano wystawę pt. ,, Gloria victis’’– Chwała zwyciężonym, który nawiązuje do tytułowego utworu Elizy Orzeszkowej.Wystawa jest wyrazem hołdu i  czci dla poległych w nierównej walce o wolność i niepodległość.

[…] Obok Orła znak Pogoni, poszli nasi w bój bez broni.

,, W krwawym polu’’fragm. pieśni powstania styczniowego – autor Wincenty Pol, muzyka Alfred Bojarski.

Inspiracje Powstaniem Styczniowym odnajdziemy w literaturze, poezji i malarstwie polskim. Dzieła te tworzyli świadkowie i bezpośredni uczestnicy tamtych wydarzeń. Niektóre z nich do tej pory oddziałują na naszą narodową pamięć i wyobrażenie o powstaniu.

 

                                                                                                                   Wystawę przygotowała:

                                                                                                                          Grażyna Szymczyk

                                                                                                                       nauczyciel – bibliotekarz

Wystawa: Motyw powstania styczniowego w literaturze i malarstwie. 

  • Różne ujęcia powstania styczniowego w literaturze i sztuce.
  • Przedpowstańcze nastroje i manifestacje patriotyczne (w latach 1860-1862) w Polsce i wśród Polaków emigrantów jako inspiracje dla literatury i sztuki – fotografia Norwida z 1861 r. (w ­konfederatce).
  • Tragizm powstania styczniowego, dramatyczne losy i upamiętnienie  jego uczestników : Prus Lalka, Norwid ( Fortepian Szopena,Do wroga,  Orzeszkowa ( Nad Niemnem, Gloria victis) , Żeromski (Rozdzióbią nas kruki i, wrony),  obrazy Grottgera ( Kucie kos, Bój ), obraz Gierymskiego ( Bój z cyklu Lituania) .Wiersze: Norwid, Ujejski, Gaszyński, Konopnicka i inni. Wiersze: Norwid, Ujejski, Gaszyński, Konopnicka i inni.
  • Cykl doświadczeń powstańczych – etos walki częstszy w historii Polski niż etos pracy – Żeromski Przedwiośnie.
  • Satyra i bohaterstwo: ryciny
  • Powstanie styczniowe w muzyce.
  • Żałoba narodowa – wiersz  pt: ,, Czarna suknia’’Konstanty Gaszyński / Schowaj, matko, suknie moje
  • Manifest Tymczasowego Rządu Narodowego 22 stycznia 1863 / „[…] Do broni więc, Narodzie Polski, Litwy i Rusi, do broni! ‘’ .
  • Romuald Traugutt – Dyktator z misją / Poszli na śmierć z ,, podniesioną głową”.
  • Powstanie styczniowe – symbol walki Polaków o niepodległość. Kontrowersje wokół powstania.

Powiązane posty