Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 przypada na 7 lutego, ale jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych zaplanowane zostały aż do końca marca 2023.

7 lutego odbędzie się Gala DBI 2023 – dostępna zarówno stacjonarnie (Warszawa). Transmisję będzie można oglądać online na stronie dbi.pl oraz facebook.com/bezpiecznyinternet.

W naszej szkole, szczególnie na lekcjach informatyki i na godzinach wychowawczych będziemy podejmowali tematykę dobrych i złych stron internetu, z wykorzystaniem scenariuszy i materiałów edukacyjnych, opracowanych i udostępnianych przez Polskie Centrum Programu Safer Internet na stronach edukacja.fdds.pl, saferinternet.pl oraz akademia.nask.pl.


Zachęcamy młodzież i rodziców do zapoznania się z kampaniami:
https://www.saferinternet.pl/kampanie-spoleczne.html
i wartościowymi materiałami:
https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne.html

 

Powiązane posty