Rok szkolny obfituje w różnorodne wydarzenia – bardziej lub mniej uroczyste, wśród nich zdecydowanie wyróżnia się najważniejsze dla społeczności szkolnej święto – Dzień Patrona Szkoły – Tadeusza Kościuszki. W tym dniu panuje wyjątkowy nastrój w naszej szkole. Świadczy o tym zaangażowanie uczniów i nauczycieli w przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Patrona Szkoły.

Przybyłych na uroczystość gości powitała dyrektor szkoły Elżbieta Szepietowska – Paluch. Wśród zaproszonych gości byli:

Pan Arkadiusz Piotrowski – Przewodniczący Rady Dzielnicy m.st. Warszawy.
Prezydium Rady Dzielnicy: Pani Barbara Burtniak, Pan Stanisław Kowalczuk, Pan Marek Jarzęcki.
Radni Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy: Pan Andrzej Zawiślak, Pan Andrzej Ługowski,  Pan Alfred Pogorzelski. 
Przedstawiciele związków zawodowych: NSZZ Solidarność Pani Luiza Małożewska, Prezes Oddziału ZNP Warszawa- Rembertów Pani Ewa Ochenduszka.
Przewodniczący Rady Rodziców naszej  SZKOŁY  i jednocześnie absolwent LILO Pan Wiktor Święcicki.
Pani Iwona Obarzanek – inspektor ochrony danych osobowych partner naszej szkoły i prelegent.  Zaproszeni goście, w swoich wystąpieniach,  złożyli moc życzeń dla społeczności szkoły.

     Uroczystość była wspaniałą okazją do wręczenia nagród uczniom uzdolnionym. Nagrody za udział w konkursach literacko – historycznych otrzymali: I miejsce (wiersz) – Dominik Sawczuk z klasy Id, II miejsce (esej) Honorata Waligórska klasa Icm, III miejsce (wiersz)  – Marika Zwierz klasa IIId. W konkursie o Literze Pi I miejsce zajęła Honorata Waligórska klasa Icm. Pani Dyrektor podziękowała gościom za wzięcie udziału w uroczystości oraz  młodzieży i nauczycielom, którzy włączyli się w przygotowanie obchodów Dnia Patrona.

     Po części oficjalnej z ogromną przyjemnością i w skupieniu nasi uczniowie, nauczyciele i goście  obejrzeli część artystyczną, pod kierunkiem pani Grażyny Szymczyk, w wykonaniu uczniów z zespołu Wars i Sawa. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny pt.:

,,Rozważny czy romantyczny? – Historia pisana wierszem’’, przybliżający sylwetkę Patrona Szkoły – Tadeusza Kościuszki, w niekonwencjonalny sposób. Artyści przedstawili życie Tadeusza Kościuszki w rytmie zmieniających się pór roku tak jak w Chłopach Reymonta: wiosna to nadzieja i miłość Tadeusza do Ludwiki Sosnowskiej, lato ukazuje walkę w Stanach Zjednoczonych i insurekcję, jesień – bitwę pod Maciejowicami i dwa lata więzienia, zima – pokazuje osamotnienie Tadeusza, o którego w ostatnich latach życia nikt nie zabiegał.

     ON – TADEUSZ piękne imię nosiła ta dusza, a odważny był jak rzadko który, bił się za Polskę, tłuk wrogów z góry, aż sam spadł z konia krwią swą zalany. Patron naszej szkoły jest symbolem dążeń wolnościowych, a jego  wspaniała  przeszłość uczy nas wszystkich męstwa i patriotyzmu, budzi szacunek i uznanie. Obchodom Dnia Patrona towarzyszyła wystawa pt.: ,,To ja Tadeusz – lekcja języka polskiego i historii o Tadeuszu Kościuszce’’, w wykonaniu p. Grażyny Szymczyk i uczniów z zespołu Wars i Sawa.

 

Zapraszamy do zapoznania się z twórczością naszych nagrodzonych uczniów. Poniżej zamieszczamy wiersze i prace plastyczne uczniów w dokumencie pdf.

                                                                                                               mgr Grażyna Szymczyk
nauczyciel- bibliotekarz

                                                                                                         

KONKURSY

Powiązane posty