W dniu 13 października odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych LI LO. Wszystkich zebranych powitała pani dyrektor  Iga Tradecka. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci uczniowie  przystąpili do uroczystego złożenia ślubowania na sztandar na sztandar szkoły, przyrzekając rzetelnie wypełniać swoje szkolne obowiązki, zachowywać godną postawę moralną i obywatelską oraz systematycznie dążyć do rozwoju swojej osobowości. W dalszej części uroczystości poszczególnym  klasom liceum zostały wręczone  tarcze LI LO . Po zakończeniu części oficjalnej,  uzdolnieni uczniowie zaprezentowali swoje talenty. Występ naszych młodych artystów  wzbudził wiele emocji.

    Naszym młodszym koleżankom i kolegom, którzy stali się częścią szkolnej społeczności LI LO życzymy,  nie tylko zdobywania wiedzy, ale także rozwijania swoich pasji i nawiązywania przyjaźni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

Powiązane posty