Certyfikat szkoły wspierającej uzdolnionych Wars i Sawa - 09.2019