Zajęcia laboratoryjne z chemii na PW - styczeń 2019