Między legendą a rzeczywistością. Czy II Rzeczpospolita była państwem, które odniosło sukces? - luty 2019