WSDZ_LILO

www.edukacja.warszawa.pl w zakładce kształcenie zawodowe –> doradztwo zawodowe  link

www.wcies.edu.pl w zakładce Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego link