Dyrektor szkoły:

mgr Elżbieta Szepietowska-Paluch

Wicedyrektor szkoły:

mgr Magdalena Kosiorek

 Przedmiot
 Imię i nazwisko
adres e-mial
 język polski Joanna Dąbrowska
Ewa Filipowicz
Elżbieta Krasnodębska
Agata Soczyńska
Małgorzata Wiśniewska
Magdziarz Krzysztof
dabrowska.j@lilo.edu.pl
filipowicz.e@lilo.edu.pl
krasnodebska.e@lilo.edu.pl
soczynska.a@lilo.edu.pl
wisniewska.m@lilo.edu.pl
magdziarz.k@lilo.edu.pl
sztuka wystąpień publicznych Joanna Dąbrowska dabrowska.j@lilo.edu.pl
historia,
historia i społeczeństwo
Dorota Gardzielik
Anna Abramowska
Andrzej Sterniczuk
Paweł Woźnica
gardzielik.d@lilo.edu.pl
abramowska.a@lilo.edu.pl
sterniczuk.a@lilo.edu.pl
woznica.p@lilo.edu.pl
wiedza o społeczeństwie Dorota Gardzielik
Magdalena Kosiorek
Andrzej Sterniczuk
gardzielik.d@lilo.edu.pl
kosiorek.m@lilo.edu.pl
sterniczuk.a@lilo.edu.pl
edukacja prawna Andrzej Sterniczuk sterniczuk.a@lilo.edu.pl
język angielski

Przemysław Konopka
Monika Pastuszka
Sylwia Waśniewska
Katarzyna Wiącek
Biernat Michał
Aleksandra Wróblewska
Witold Sokołowski

konopka.p@lilo.edu.pl
pastuszka.m@lilo.edu.pl
wasniewska.s@lilo.edu.pl
wiacek.k@lilo.edu.pl
biernat.m@lilo.edu.pl
wroblewska.a@lilo.edu.pl
sokolowski.w@lilo.edu.pl

język hiszpański Paulina Skiba skiba.p@lilo.edu.pl
język niemiecki Beata Drabarz
Krystyna Szlejzer
Izabela Warchoń
drabarz.b@lilo.edu.pl
szlejzer.k@lilo.edu.pl
warchon.i@lilo.edu.pl
język rosyjski Joanna Centkowska centkowska.j@lilo.edu.pl
matematyka Agnieszka Banaszewska
Anna Komorowska
Laura Porretta-Brandyk
Irena Wronka
Marta Mocarska
Izabella Wysocka
banaszewska.a@lilo.edu.pl
komorowska.a@lilo.edu.pl
porretta.l@lilo.edu.pl
wronka.i@lilo.edu.pl
mocarska.m@lilo.edu.pl
wysocka.i@lilo.edu.pl
geografia Bożena Wakuła wakula.b@lilo.edu.pl
podstawy przedsiębiorczości Elżbieta Szepietowska-Paluch dyrektor@lilo.edu.pl
informatyka Marta Grzeszczak
Dorota Strupiechowska
grzeszczak.m@lilo.edu.pl
strupiechowska.d@lilo.edu.pl
robotyka Marta Grzeszczak grzeszczak.m@lilo.edu.pl
fizyka Agnieszka Banaszewska banaszewska.a@lilo.edu.pl
biologia, przyroda Joanna Płomińska
Aleksandra Minkina
Marta Mocarska
plominska.j@lilo.edu.pl
minkina.a@lilo.edu.pl
mocarska.m@lilo.edu.pl
chemia Bogusława Dmowska
Marta Mocarska
dmowska.b@lilo.edu.pl
mocarska.m@lilo.edu.pl
edukacja dla bezpieczeństwa
edukacja wojskowa
ratownictwo medyczne
Marek Ruszczak ruszczak.m@lilo.edu.pl
wychowanie fizyczne Joanna Centkowska
Mateusz Czubarowicz 
Adam Matyja
Małgorzata Matyja
Jerzy Świnoga
Agnieszka Wasiek

centkowska.j@lilo.edu.pl
czubarowicz.m@lilo.edu.pl
matyja.a@lilo.edu.pl
matyja.m@lilo.edu.pl
swinoga.j@lilo.edu.pl
wasiek.a@lilo.edu.pl

dietetyka Małgorzata Matyja matyja.m@lilo.edu.pl
religia Jolanta Jarząbek
ks. Mateusz Kulikowski
jarzabek.j@lilo.edu.pl
kulikowski.m@lilo.edu.pl
etyka, filozofia Anna Lorek-Maciejuk lorek.a@lilo.edu.pl
biblioteka Grażyna Szymczyk szymczyk.g@lilo.edu.pl
doradca zawodowy Elżbieta Szepietowska-Paluch dyrektor@lilo.edu.pl
pedagog, psycholog Anna Podgórska podgorska.a@lilo.edu.pl
pedagog Agnieszka Obłąkowska-Suchanek oblakowska.a@lilo.edu.pl