Informacje dla zdających egzamin maturalny w roku szkolnym 2023/2024:

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

CKE


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

OKE