Informacje dla zdających egzamin maturalny w roku szkolnym 2022/2023:

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

CKE


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

OKE