Rok szkolny 2022/2023

Lp.
Przedsięwzięcie
Termin
 
1
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2022 r.
2
1. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w wymiarze dla LO – do 10 dni;
2. Mogą być ustalone dni:
a) w których odbywa się egzamin maturalny;
b) świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy;
c) inne, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.
  • 14 października 2022 r. (Dzień Edukacji Narodowej)
  • 23 marca 2023 r. (Święto Szkoły)
  • 2 maja 2023 r. zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej, w przypadku zgłoszeń młodzieży – DYŻUR, przygotowanie sal na egzamin maturalny 
  • 4 maja 2023 r. -egzamin maturalny z języka polskiego
  • 5 maja 2023 r.  – egzamin maturalny z języka angielskiego
  • 8 maja 2023 r. egzamin maturalny z matematyki
  • 9 maja 2023 r. egzamin maturalny z języka angielskiego pr
  • 9 czerwca 2023 r. (zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej, w przypadku zgłoszeń młodzieży – DYŻUR)
Wychowawcy mają obowiązek poinformować rodziców o dodatkowych dniach wolnych oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych, które zorganizowane będą w tych terminach.
3
Zimowa przerwa świąteczna
23 grudnia 2022r. – 1 stycznia 2023 r.
4
Zakończenie I semestru
16.12.2022 r.
5
Ferie zimowe
13.02-26.02.2023 r.
6
Wiosenna przerwa świąteczna
6-11 kwietnia 2023 r.
7
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach IV
28 kwietnia 2023 r.
8
Egzamin maturalny w sesji wiosennej: część ustna i pisemna.
od 4 do 22 maja 2023 r. (część ustna i pisemna)
wg. harmonogramu CKE
9
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 czerwca 2023 r.
10
Ferie letnie
24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.
11
Rozdanie świadectw Maturalnych
 
7 lipca 2023 r.