Rok szkolny 2020/2021

Lp.
Przedsięwzięcie
Termin
 
1
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2020
2
1. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w wymiarze dla LO – do 10 dni;
2. Mogą być ustalone dni:
a) w których odbywa się egzamin maturalny;
b) świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy;
c) inne, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.
  • 14 października 2020 r. (Dzień Eduacji Narodowej)
  • 25 marca 2021 r. (Święto Szkoły)
  • 4 maja 2021 r. -egzamin maturalny z języka polskiego
  • 5 maja 2021 r.  – egzamin maturalny z matematyki
  • 6 maja 2021 r. egzamin maturalny z języka angielskiego
  • 7 maja 2021 r. egzamin maturalny z języka angielskiego
  • 4 czerwca 2021 r. (zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej, w przypadku zgłoszeń młodzieży – DYŻUR)
Wychowawcy mają obowiązek poinformować rodziców o dodatkowych dniach wolnych oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych, które zorganizowane będą w tych terminach.
3
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 1 stycznia 2021
4
Zakończenie I semestru
18.12.2020
5
Ferie zimowe
04.01-17.01.2021
6
Wiosenna przerwa świąteczna
1 – 6 kwietnia 2021
7
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach III
30 kwietnia 2021
8
Egzamin maturalny w sesji wiosennej: część ustna i pisemna.
od 4 do 22 maja 2021 (część ustna i pisemna)
wg. harmonogramu CKE
9
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
25 czerwca 2021
10
Ferie letnie
26 czerwca – 31 sierpnia 2021
11
Rozdanie świadectw Maturalnych
 
5 lipca 2021