Psycholog

mgr Anna Kędzierska

poniedziałek w godz. 9:00-16:00
wtorek w godz. 9:00-17:00
czwartek w godz. 09:00-16:00


———-

Pedagog

mgr Katarzyna Madalińska-Zając

wtorek w godz. 09:00-15:00
środa w godz. 9:00-14:00
piątek w godz. 9:00-14:00

———-

Pedagog specjalny

mgr Agnieszka Szelest

środa w godz. 9:00-12:00
czwartek w godz. 08:00-13:00
piątek w godz. 09:00-14:00

Dodatkowe wsparcie mogą Państwo uzyskać  pod następującymi adresami i telefonami:

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli http://www.liniadzieciom.pl

tel. 800 080 222

Fundacja Vis Salutis uruchomiła telefoniczną pomoc psychologiczną dla osób dotkniętych skutkami COVID-19. https://vissalutis.pl/poradnia-psychologiczna/
Wsparcie dla osób uzależnionych od alkoholu https://www.aa.org.pl

https://aa24.pl/pl

http://al-anon.org.pl

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży https://116111.pl
tel.116111
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie http://www.niebieskalinia.info
tel. 800 12 00 02
Bezpłatna pomoc terapeutyczna  Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie http://www.niebieskalinia.org/?id=157
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka https://brpd.gov.pl

tel. 800 121212

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy dużo zdrowia oraz wytrwałości!


 

Adresy internetowe instytucji

udzielających pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz wsparcia osób doświadczających przemocy w rodzinie:

Ośrodek Pomocy Społecznej
http://www.opsrembertow.waw.pl/przeciwdzia%b3anie%20przemocy.html

Dzielnicowe Centrum ds. Integracji w Edukacji
http://www.rembertow.waw.pl/strona-887-dzielnicowe_centrum_ds_integracji.html

Całodobowa bezpłatnej infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów
http://www.liniadzieciom.pl/

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
https://fdds.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”
https://www.niebieskalinia.pl/pomoc/gdzie-szukac-pomocy

Dzielnicowe Zespoły Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
http://krpa.um.warszawa.pl/artykuly/nasze-dzielnicowe-zespoły

Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
http://www.niebieskalinia.org

Psychoterapia dla dzieci

Psychoterapia dla dzieci
Akty prawne dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-ped. w szkole

Akty prawne dotyczące organizacji pomocy psychologiczno ped. w szkole 2018