AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

Dnia 19 sierpnia w siedzibie Akademii Obrony Narodowej zostało podpisane porozumienie pomiędzy wyższą uczelnią – Akademią Obrony Narodowej a LI Liceum Ogólnokształcącym.

Dzięki tej współpracy nasi uczniowie będą mogli uczestniczyć w akademickich wykładach, warsztatach, seminariach i forach dyskusyjnych oraz brać udział w projektach, konferencjach i organizowanych tam spotkaniach. Od tej pory „otworem stoi” dla nas również studencka czytelnia.

To wielki zaszczyt, że społeczność LI LO będzie mogła korzystać z zasobów intelektualnych tak prestiżowej uczelni.

AON

AON


 


AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Dnia 14 października w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zostało podpisane porozumienie pomiędzy wyższą uczelnią a LI Liceum Ogólnokształcącym.

APS_wsp


 


UNIWERSYSTET WARSZAWSKI
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

Patronatem objął nas Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (WNE UW), z czego najpełniej skorzystają uczniowie klas o profilu europejskim oraz klas z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki.

Sygnatariuszami podpisanego w dniu 22 października 2014r. porozumienia byli Prodziekan ds. studenckich, dr Katarzyna Kopczewska ze strony WNE UW i pani dyrektor Elżbieta Szepietowska-Paluch ze strony LI LO, a podpisano je w obecności zastępcy burmistrza dzielnicy, pana Józefa Melaka, który gorąco sprzyja tej inicjatywie. Uroczystość miała miejsce w rembertowskim Ratuszu.

WNE


 


I WARSZAWSKA BRYGADA PANCERNA w WARSZAWIE

26 sierpnia 2015r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy I Warszawską Brygadą Pancerną im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie – Wesołej a LI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki.

IWBP